Vì sao Kusto yêu cầu Chủ tịch Coteccons Nguyễn Bá Dương từ chức?

(Vietnamdaily) - Động thái này được thực hiện sau nhiều năm nỗ lực không thành công của Kusto trong việc đối thoại với HĐQT hiện tại của Coteccons để giải quyết các vấn đề một cách nội bộ.
 

Công ty Kustocem Pte. Ltd. (Kusto), một trong những cổ đông lớn và lâu dài của CTCP Xây Dựng Coteccons (Coteccons, CTD) hiện nắm giữ 17,55% vốn.

Vừa qua, Kustocem đã đề nghị Coteccons tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để bàn về việc thay đổi Hội đồng quản trị hiện tại, bầu ra HĐQT mới và thực hiện kiểm toán đặc biệt đối với hoạt động kinh doanh của Coteccons liên quan tới các vấn đề về xung đột lợi ích, các giao dịch với các bên liên quan, đặc biệt là các giao dịch giữa Coteccons và các công ty còn lại trong cái gọi là “Coteccons Group” từ thời điểm năm 2017.

Kusto Group cho biết đã đầu tư và hỗ trợ cho sự phát triển của Coteccons trong suốt 8 năm qua. Tuy nhiên, các hành vi quản trị, quản lý và điều hành liên quan tới xung đột lợi ích của đội ngũ lãnh đạo Coteccons giữa các công ty trong “Coteccons Group” đã gây thiệt hai cho khoản đầu tư của Kusto khi giá cổ phiếu giảm đáng kể và quyền cổ đông bị vi phạm nghiêm trọng.   

Căn cứ vào Điều 114.3 của Luật Doanh nghiệp Việt Nam và Điều 11.3 của Điều lệ Coteccons, Kusto đã gửi yêu cầu bằng văn bản đề ngày 23/4 tới HĐQT và Ban kiểm soát của Coteccons vào ngày 24/4 để yêu cầu tổ chức một cuộc họp ĐHĐCĐBT để các cổ đông của Coteccons có thể đưa ra quyết định cho các vấn đề được nêu trên.

Theo Kusto, HĐQT đã không tổ chức ĐHĐCĐBT theo yêu cầu của cổ đông trong thời hạn quy định. Mặc dù BKS đã xác nhận HĐQT đã không tổ chức ĐHĐCĐBT theo yêu cầu của cổ đông trong thời hạn quy định và đồng thời cũng xác nhận nghĩa vụ của BKS trong việc tổ chức ĐHĐCĐBT theo yêu cầu của cổ đông, BKS đã quyết định không tự tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐBT do không nhận được sự hợp tác, thậm chí là do việc cản trở từ HĐQT và Ban Giám đốc.

Vì vậy, Kusto có toàn quyền hợp pháp để thay mặt Coteccons triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐBT theo quy định tại Điều 136.5 và 136.6 của Luật Doanh nghiệp và Điều 13.4 của Điều lệ Coteccons.

Vi sao Kusto yeu cau Chu tich Coteccons Nguyen Ba Duong tu chuc?
 Chủ tịch Nguyễn Bá Dương.

Vì lý do đó, vào ngày 1/6, Kusto đã gửi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam yêu cầu cung cấp danh sách cổ đông của Coteccons tại ngày 22/6 để tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐBT như đã yêu cầu. Kusto cũng công bố các thông tin liên quan tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Động thái này được thực hiện sau nhiều năm nỗ lực không thành công của Kusto trong việc đối thoại với HĐQT hiện tại của Coteccons để giải quyết các vấn đề một cách nội bộ.

Kusto cho biết, trong những năm qua đã nhiều lần đặt ra câu hỏi cho HĐQT và BGĐ về các vấn đề nghiêm trọng liên quan đến xung đột lợi ích, giao dịch với các bên liên quan.

Tuy nhiên, đã không có câu trả lời thỏa đáng nào được đưa ra bởi HĐQT và BGĐ và tất cả các nỗ lực hợp pháp của BKS để thực hiện việc kiểm toán độc lập trên các hoạt động kinh doanh của Coteccons đã không nhận được bất kỳ sự hợp tác nào từ HĐQT và BĐH.

"Lấy một ví dụ điển hình, một số thành viên của HĐQT và BGĐ hiện đồng thời nắm giữ các chức vụ quản lý quan trọng tương tự tại CTCP Đầu Tư Xây dựng Ricons (Ricons), bao gồm cả vị trí chủ tịch và đại diện theo pháp luật. Chính họ và/hoặc những người liên quan có sở hữu số cổ phần đáng kể trong Ricons trong khi đồng thời là những người có quyền quyết định các hoạt động hàng ngày tại Coteccons" - văn bản nêu rõ.

Ricons, ngoài việc là nhà thầu phụ của Coteccons, cũng là đối thủ cạnh tranh của Coteccons. Ricons cung cấp dịch vụ tổng thầu, thiết kế & thi công, đây cũng là những hoạt động kinh doanh chính của Coteccons, và cạnh tranh trong cùng phân khúc thị trường. Lợi nhuận ròng sau thuế của Ricons năm 2015 mới chỉ bằng 11% lợi nhuận ròng sau thuế của Coteccons và đã tăng lên thành 51% trong năm 2019.

Điều này đặt ra câu hỏi về xung đột lợi ích của một số lãnh đạo cấp cao nhất của Coteccons trong các vấn đề sau:

1. Các lãnh đạo cấp cao của Coteccons quyết định chọn công ty nào đấu thầu cho dự án nào khi họ đồng thời quản lý cả hai công ty cạnh tranh trực tiếp với nhau?

2. Các lãnh đạo cấp cao của Coteccons và Ricons quyết định phân bổ lợi nhuận cho từng bên như thế nào trong các hợp đồng giữa hai bên

Nếu lãnh đạo cấp cao của Coteccons hành động vì lợi ích tốt nhất của Coteccons, thì họ đã không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình đối với cổ đông của Ricons, và ngược lại.

Do các lý do nêu trên, Kusto không thể tiếp tục đặt niềm tin vào HĐQT và BGĐ hiện tại, đặc biệt là các thành viên điều hành chủ chốt bao gồm ông Nguyễn Bá Dương (Chủ tịch và đại diện pháp luật của Coteccons), ông Nguyễn Sỹ Công (thành viên HĐQT và Tổng giám đốc Coteccons), và ông Trần Quang Quân (Phó Tổng Giám đốc). Kusto yêu cầu họ ngay lập tức từ chức khỏi tất cả các vị trí trong Coteccons.

“Đây không phải là sự mâu thuẫn giữa các nhóm cổ đông mà là mâu thuẫn giữa tất cả các cổ đông của Coteccons và đội ngũ quản lý cấp cao hiện tại của Coteccons, những người không hành động vì lợi ích cao nhất của Coteccons” – Kusto cho biết.

Kusto đang thực hiện quyền của mình theo đúng Điều lệ của Coteccons và pháp luật Việt Nam để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các cổ đông trong và ngoài nước tại Coteccons. Kusto rất mong nhận được sự ủng hộ tích cực từ các cổ đông khác của Coteccons để đảm bảo đội ngũ quản lý tiếp theo của Coteccons sẽ hành động vì lợi ích cao nhất của Coteccons.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CTD giảm kịch sàn trong ngày 2/6 trước thông tin về mâu thuẫn này xuất hiện.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN