Viglacera Đông Triều tham vọng đặt lợi nhuận gấp đôi lên 30 tỷ đồng vào năm 2020

(Vietnamdaily) - Viglacera Đông Triều dự kiến đặt lợi nhuận 2020 gấp đôi lên mức 30 tỷ đồng, bên cạnh đó dùng lợi nhuận năm trước bù lỗ luỹ kế.
 

Theo tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2020 vừa được công bố, Hội đồng quản trị CTCP Viglacera Đông Triều (UPCoM: DTC) đưa ra kế hoạch doanh thu năm 2020 ghi nhận đạt gần 390 tỷ đồng, tăng 25% so với thực hiện năm trước và lãi trước thuế đạt hơn 30 tỷ đồng, gấp đôi so với con số thực hiện 2019.

Con số 30 tỷ đồng lợi nhuận liệu có khả thi trong 4 năm từ 2016 đến 2019, lãi trước thuế cao nhất mà Công ty thu về chỉ hơn 22 tỷ đồng (năm 2017)?

Bên cạnh đó, Viglacera Đông Triều cũng đưa ra kế hoạch trong năm 2020 sẽ đầu tư gần 6 tỷ đồng vào nhà máy Đông Triều 1. Trong đó sẽ dùng hơn 2 tỷ đồng để đầu tư sân bê tông thành phẩm và hơn 1 tỷ đồng cho xe nâng 3 tấn.

Ngoài ra, Công ty dự kiến trình Đại hội thông qua việc sử dụng toàn bộ lợi nhuận năm 2019 để bù đắp lỗ lũy kế của Công ty. Đến ngày 31/12/2019, Viglacera Đông Triều còn lỗ lũy kế hơn 22 tỷ đồng.

Viglacera Dong Trieu tham vong dat loi nhuan gap doi len 30 ty dong vao nam 2020
 

Công ty cũng đưa ra kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 để bù đắp lũy kế năm trước, trích lập quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ cũng như chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 5% trên vốn điều lệ…

Năm 2019, Viglacera Đông Triều ghi nhận doanh thu đạt gần 311 tỷ đồng, tăng 93% so với năm 2018 và lãi sau thuế đạt 12,4 tỷ đồng, giảm 20%. Như vậy, Công ty chỉ thực hiện được 91% chỉ tiêu doanh thu và 78% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế.

Theo phía Viglacera Đông Triều, nguyên nhân không đạt kế hoạch là do doanh thu kế hoạch đã xây dựng do thị trường năm 2019 có nhu cầu thấp ngoài ra do giá nguyên nhiên liệu vật tư đầu vào và chi phí nhân công tăng, giá trị thành phẩm tồn kho lớn cũng làm ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN