Vinatex sắp chi 250 tỷ đồng trả cổ tức ngay trong tháng 9

(Vietnamdaily) - Vinatex dự chi 250 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2019 tương đương với mức tỷ lệ là 5%.

Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex, VGT) vừa thông báo về ngày thanh toán và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt.

Theo kế hoạch, Vinatex sẽ tiến hành trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5% vốn điều lệ bằng tiền mặt. Ngày chốt danh sách người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức là 21/9. Ngày thanh toán cổ tức dự kiến là 29/9.

Như vậy, với 500 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Vinatex dự chi 250 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức này.

Vinatex sap chi 250 ty dong tra co tuc ngay trong thang 9
 

Kế hoạch chia cổ tức này đã được cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua. Cũng tại Đại hội, lên kế hoạch cho năm 2020, tính toán trong bối cảnh thị trường dệt may toàn cầu chịu tác động nặng nề bởi dịch Covid-19, Vinatex đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 14.640 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 382 tỷ đồng.

Doanh thu Công ty mẹ Tập đoàn ước đạt khoảng 1.327 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ năm 2020 ước đạt 130 tỷ đồng.

Dưới tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, hiệu quả sản xuất kinh doanh của hầu hết các đơn vị thành viên trực thuộc Vinatex trong nửa đầu năm 2020 đều sụt giảm rất mạnh.

Cụ thể, tính riêng quý 2/2020, doanh thu thuần của Vinatex đạt 3.082 tỷ đồng giảm 36% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán chiếm tới 91% trong doanh thu thuần nên lãi gộp đạt 280 tỷ đồng, giảm 36% so với quý 2/2019.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 doanh thu giảm 24,5% so với cùng kỳ, đạt 7.046 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 276 tỷ đồng, giảm 20,7% so với nửa đầu năm 2019 (tháng 4/2020 hầu như không có doanh thu do miền Bắc bị áp dụng lệnh giãn cách xã hội và sản xuất kinh doanh ở miền Nam rất hạn chế).

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN