Vinhomes báo lãi ròng sau kiểm toán tăng thêm 442 tỷ đồng

(Vietnamdaily) - Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ của Vinhomes tăng thêm 442 tỷ đồng, lên 21.747 tỷ đồng sau kiểm toán.
Báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán 2019 của CTCP Vinhomes (HoSE: VHM) ghi nhận doanh thu thuần giảm gần 200 tỷ đồng, xuống mức 51.627 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp lại tăng gần 96 tỷ đồng, lên mức 27.456 tỷ đồng.
Chi phí bán hàng cũng giảm 51 tỷ đồng, từ 2.132 tỷ xuống mức 2.081 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng 39 tỷ đồng, từ 2.117 tỷ lên 2.156 tỷ đồng.  
Do đó, sau cùng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ của VHM tăng thêm 442 tỷ đồng, từ 21.305 tỷ lên 21.747 tỷ đồng sau kiểm toán.
Vinhomes bao lai rong sau kiem toan tang them 442 ty dong
 
Tại thời điểm cuối năm 2019, trong cơ cấu nguồn vốn 197.241 tỷ đồng, nợ phải trả của VHM chiếm chủ yếu tới 132.526 tỷ đồng, còn lại vốn chủ sở hữu 64.715 tỷ đồng.
Trong đó, vay ngắn hạn tăng hơn gấp đôi lên 18.162 tỷ, còn vay dài hạn giảm mạnh 67% xuống 8.343 tỷ đồng. 
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VHM cũng không nằm ngoài xu thế chung của thị trường khi giảm hơn 34% trong vòng 1 quý vừa qua, hiện đóng của phiên 30/3 tại mức 55.800 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch bình quân không cao, chỉ 795.800 đơn vị mỗi phiên.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN