Vì sao Vạn Lý Trường Thành ngàn năm không đổ?

Vì sao Vạn Lý Trường Thành ngàn năm không đổ?

08:35 | 28/10/2020
(VietnamDaily) - Vạn Lý Trường Thành là công trình xây dựng dài nhất thế giới. Việc thi công công trình được tiến hành từ đầu thế kỷ 8 trước Công nguyên. Trải qua hàng ngàn năm, Vạn Lý Trường Thành không bị đổ sập. Vì sao lại vậy?

TOP TIN BÀI HoT NHẤT 24h