Khai mạc giải đấu Golf BÌnh - Trị - Thiên mở rộng ngày 19/5

(Vietnamdaily) - Giải đấu Golf Chào hè Bình - Trị - Thiên mở rộng lần đầu tiên được tổ chức sẽ khai mạc vào ngày 19/5/2019 hứa hẹn quy tụ nhiều tay Golf đẳng cấp.
Đặng Hồng

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN