Clip: Tìm hiểu về khoảng cách đánh bóng trong golf

(Vietnamdaily) - Một vấn đề quan trọng trong môn golf là xác định khoảng cách đánh bóng trên sân từ đó lựa chọn ra loại gậy phù hợp để sử dụng.
Nguồn Super Golf

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN