"Trời đánh tránh bữa ăn, thế mà cơn buồn ngủ lại ập tới"

Khi cơn buồn ngủ bất ngờ ập tới người lớn còn khó có thể cưỡng lại được, nói gì đến trẻ con lúc đang ăn.
  • Người ta đang ngủ mà cứ bắt ăn kem là sao?
  • Cơn buồn ngủ ập đến bất ngờ thì đang ăn cũng chịu.
  • Đang ăn mà ngủ quên lúc nào không hay.
  • Buồn ngủ thế này thì ăn uống cái nỗi gì nữa.
  • Vừa ngủ vừa ăn cháu quen rồi các bác ạ.
  • Ngủ giấc lấy sức tí dậy ăn tiếp.
  • Cho dù đang ngủ nhưng vẫn không quên nhiệm vụ.
  • Phải ngủ mới đủ sức để ăn chứ.
  • Thôi thì nhắm mắt nghỉ ngơi tí dậy ăn tiếp.
  • Đồ ăn có thể cưỡng lại chứ ngủ thì không thể.
Theo Chém Gió/Dân Việt

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN