4 tỷ cổ phiếu GVR của Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN được cấp margin

(Vietnamdaily) - Đã đủ 6 tháng tính từ ngày giao dịch đầu tiên, cổ phiếu GVR đã được HoSE đưa ra khỏi danh sách không được giao dịch ký quỹ. 

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa thông báo đưa cổ phiếu GVR của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) do đủ 6 tháng tính từ ngày giao dịch đầu tiên.

Vào ngày 17/3, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã đưa 4 tỷ cổ phiếu GVR lên giao dịch trên sàn HoSE với giá tham chiếu 11.570 đồng/cp. Sau 6 tháng giao dịch tại HoSE, cổ phiếu tăng gần 12% lên 12.250 đồng/cp (tính theo giá điều chỉnh chia cổ tức 6% bằng tiền).

Năm 2020, Tập đoàn Cao su đề ra kế hoạch doanh thu thuần là 24.647 tỷ đồng, tăng 8% và lợi nhuận sau thuế dự kiến 4.029 tỷ đồng, tăng 5%. Mức cổ tức dự kiến duy trì ở mức 6%.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng kéo dài của dịch COVID-19, GVR có doanh thu bán niên năm 2020 giảm 22% còn 5.953 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế theo đó giảm 23% xuống 842 tỷ đồng và mới hoàn thành 21% kế hoạch năm. 

4 ty co phieu GVR cua Tap doan Cong nghiep Cao su VN duoc cap margin
 

Đáng chú ý, trong kỳ bán niên, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của GVR âm hơn 1.644 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 962 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do tiền thu từ hoạt động kinh doanh và các khoản phải thu giảm.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của GVR ở mức hơn 77.787 tỷ đồng, giảm 730 tỷ đồng so với con số đầu năm. Nợ phải trả xấp xỉ đầu năm, ở mức 27.487 tỷ đồng, trong đó nợ vay tài chính ngắn hạn là 2.780 tỷ đồng.

Tại cuộc họp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC), lãnh đạo tập đoàn cho biết đang xem xét đầu tư vào các nhà máy sản xuất săm, lốp xe theo hình thức mua bán sáp nhập các công ty đã có thương hiệu hoạt động tại Việt Nam thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem). Mục tiêu là để khép kín chuỗi giá trị sản phẩm cao su và nòng cốt để phát triển sản phẩm săm, lốp trong tương lai.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN