9 tháng, Đất Xanh tăng mạnh vay nợ, phải thu ngắn hạn và tồn kho chất đống

(Vietnamdaily) - Mặc dù lợi nhuận 9 tháng của Đất Xanh tăng khá gần 21% so cùng kỳ, nhưng kéo theo đó là tình hình vay nợ tài chính và phải thu ngắn hạn đều tăng vọt gây áp lực về đòn bẩy tài chính.

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) thực hiện được 1.457 tỷ đồng doanh thu thuần trong quý 3/2019, tăng mạnh gần 83% so cùng kỳ. Mặc dù giá vốn cũng tăng mạnh 113% khi chiếm 501 tỷ đồng nhưng lợi nhuận gộp của Đất Xanh vẫn đạt gần 956 tỷ đồng, tăng 70% so cùng kỳ.

Sau cùng, Đất Xanh vẫn ghi nhận 350,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ, tăng gần 37% so cùng kỳ. Nâng mức lũy kế 9 tháng lên con số 907 tỷ đồng, tăng gần 21%.

So với kế hoạch lợi nhuận 1.200 tỷ đồng, 9 tháng 2019, Đất Xanh đã thực hiện được 75% chỉ tiêu cả năm 2019.

9 thang, Dat Xanh tang manh vay no, phai thu ngan han va ton kho chat dong
 

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của Đất Xanh tăng hơn 31%, lên mức 17.999 tỷ đồng. Trong đó đáng chú ý là khoản mục phải thu ngắn hạn tăng mạnh gần 50% lên mức 8.344 tỷ đồng mà chủ yếu là phải thu ngắn hạn khác (5.925 tỷ đồng). Đây chính là tiền ký quỹ, ký cược cho các hợp đồng tiếp thị và phân phối loạt dự án như khu đô thị đất Quảng Riverside, Lakeside Bàu Tràm, Sài Gòn Gateway...

Hàng tồn kho cũng tăng 15%, lên con số 5.310 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở các bất động sản dở dang từ các kỳ trước như Gemriverside, Opal Skyview, Tuyên Sơn, Opal City, Sunshine Resident... và phát sinh trong kỳ này là Opal Skyline, La maison và các dự án khác.

9 thang, Dat Xanh tang manh vay no, phai thu ngan han va ton kho chat dong-Hinh-2
Các bất động sản dở dang của Đất Xanh.

Về tình hình vay nợ, tại thời điểm cuối kỳ, Đất Xanh tăng mạnh nợ vay tài chính ngắn hạn từ mức 471 tỷ đồng của đầu kỳ lên tới 1.160 tỷ đồng, tức tăng vọt 146%. Còn vay nợ tài chính dài hạn vẫn duy trì ở con số hơn 2.241 tỷ đồng.

Do đó riêng trong quý 3/2019, chi phí lãi vay của Đất Xanh tăng vọt 187%, lên mức gần 53 tỷ đồng; 9 tháng tới 147 tỷ đồng.

Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN