9 tháng, lợi nhuận và nợ xấu của Ngân hàng MB đều tăng

(Vietnamdaily) - Báo cáo tài chính riêng lẻ quý 3/2019 của Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBB) ghi nhận nợ xấu tại thời điểm cuối kỳ tăng từ 1,22% của đầu kỳ lên 1,35%. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 5.748 tỷ đồng, tăng 30%.

Trong quý 3/2019, thu nhập lãi thuần của MBB ở mức 3.734 tỷ đồng, tăng 16% so cùng kỳ 2018.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 368 tỷ đồng, tăng mạnh 37%. Hoạt động ngoại hối cũng ghi nhận mức tăng gần 50%, lên con số 194 tỷ đồng.

Đáng nói, kỳ này hoạt động chứng khoán kinh doanh, đầu tư và góp vốn ghi nhận lãi thuần gần 161 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm hơn 48 tỷ đồng.  

Lãi thuần từ kinh doanh khác cũng tăng vọt gấp 2,4 lần cùng kỳ khi đạt 887 tỷ đồng. Thu nhập từ góp vốn mua cổ phần cũng gấp 7 lần, với 234 tỷ đồng.

9 thang, loi nhuan va no xau cua Ngan hang MB deu tang
 

Do đó, tổng thu nhập của MBB ở mức 5.578 tỷ đồng, tăng 41% so cùng kỳ. Kéo theo đó là chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cũng tăng gần 46%, chiếm 830 tỷ đồng. 

Sau cùng, lợi nhuận sau thuế của MBB đạt 2.272,6 tỷ đồng, tăng 41% so cùng kỳ.

 Lũy kế 9 tháng, mặc dù chi phí dự phòng của MBB chiếm 2.547 tỷ đồng, tăng 19% nhưng lợi nhuận sau thuế cũng ghi nhận mức tăng 30% khi đạt 5.748 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/9, cho vay khách hàng của MBB ở mức 230.142 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với đầu kỳ. Tiền gửi của khách hàng 255.627 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu kỳ.

Nợ xấu tại thời điểm cuối kỳ của MBB ghi nhận tăng từ 1,22% của đầu kỳ lên 1,35%. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn tăng 11%, lên mức 1.345 tỷ đồng.

Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN