ABBank báo lợi nhuận quý 2 lao dốc 71%, nợ xấu tăng lên 2,73%

(Vietnamdaily) - Lợi nhuận sau thuế của ABBank trong quý 2 lao dốc 71% về vỏn vẹn 124 tỷ đồng. Nợ xấu tăng lên 2.73% vào cuối kỳ.
Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 với thu nhập lãi thuần 555 tỷ đồng, giảm 21,5% so với cùng kỳ. Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư cũng ghi nhận giảm tới gần 23% về còn 83 tỷ đồng.
Tuy nhiên một số chỉ tiêu khác đều tăng trưởng như lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 19% lên mức 40 tỷ đồng; kinh doanh ngoại hối tăng vọt 176% lên 91 tỷ đồng; hoạt động khác nhích nhẹ 3% lên gần 11 tỷ đồng.
Do ảnh hưởng của nguồn thu chính sụt giảm nên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng cũng lao dốc 22% về còn 384 tỷ đồng. Cộng thêm chi phí dự phòng chiếm tới 131 tỷ đồng, tăng 182%.
ABBank bao loi nhuan quy 2 lao doc 71%, no xau tang len 2,73%
 
Do đó, lợi nhuận sau thuế của ABBank trong quý 2 lao dốc 71% về vỏn vẹn 124 tỷ đồng. Luỹ kế 6 tháng, lợi nhuận sau thuế của ABBank vẫn tiếp tục suy giảm gần 5% về mức 501 tỷ đồng.
Tại thời điểm 30/6/2020, tài sản của ABBank giảm gần 7.000 tỷ đồng về còn 95.563 tỷ đồng. Trong đó cho vay khách hàng chỉ nhích 0,93% lên 57.334 tỷ đồng.
Trong cơ cấu nợ, tiền gửi của khách hàng cũng chỉ nhích 47% lên con số 69.904 tỷ đồng. 
Về chất lượng nợ vay, nợ xấu của ABBank tăng thêm 19% lên mức 1.565 tỷ đồng, trong đó nợ có khả năng mất vốn chiếm 566 tỷ đồng. Tương ứng tỷ lệ nợ xấu tăng từ 2,3% của đầu kỳ lên 2.73% vào cuối kỳ.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN