Agifish báo lãi 5,5 tỷ trong quý 2 nhưng lỗ luỹ kế vẫn khủng

(Vietnamdaily) - Nhờ thu nhập từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định, Agifish báo lãi trong quý 2 gần 5,5 tỷ đồng, gấp đôi so cùng kỳ.

Theo Báo cáo tài chính quý 2/2020, CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản An giang (Agifish, UPCoM: AGF) ghi nhận hơn 187 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ 3% so cùng kỳ.

Trong cơ cấu doanh thu, doanh thu bán cá xuất khẩu đạt gần 114 tỷ đồng, doanh thu bán cá nội địa đạt 23 tỷ đồng. Doanh thu từ gia công cá tra đạt 41 tỷ đồng, còn lại là doanh thu kinh doanh kho lạnh, bán các hoàng hóa và dịch vụ khác…

Trong kỳ, các loại chi phí đều được tiết giảm, như chi phí bán hàng giảm 12%; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 42%. Còn trong hoạt động tài chính, doanh thu không đáng kể, chi phí tăng nhẹ so cùng kỳ và chiếm 12 tỷ đồng.

Trong kỳ, Agifish có lợi nhuận hơn 2 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 1,7 tỷ đồng. Được biết, khoản lợi nhuận này phần lớn đến từ thu nhập từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định.

Nhờ vậy, Agifish báo lãi trong quý 2 gần 5,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ lãi 2,3 tỷ đồng, tương đương với mức tăng 139%.

Luỹ kế trong 6 tháng, doanh thu thuần của Agifish đạt 360 tỷ đồng và thu lãi hơn 3 tỷ đồng trong khi bán niên năm trước lỗ đến 120 tỷ đồng.

Agifish bao lai 5,5 ty trong quy 2 nhung lo luy ke van khung
 AGF có lãi trong quý 2/2020.

Dù có khởi sắc gần đây nhưng Agifish vẫn ghi nhận khoản lỗ luỹ kế đến ngày 30/6 là 530 tỷ đồng, gần gấp đôi so với vốn góp của chủ sở hữu là 281 tỷ đồng.

Tài sản của Công ty tại ngày cuối quý 2 đạt hơn 769 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với đầu năm, chiếm nhiều trong cơ cấu tài sản là 287 tỷ đồng khoản phải thu ngắn hạn. Nợ phải trả của Công ty cũng tăng nhẹ 1% lên 605 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn.

Trong 3 tháng quý 2, Agifish đã trả hơn 2 tỷ đồng vay nợ tài chính ngắn hạn, khoản vay nợ tài chính dài hạn không đổi so đầu kỳ ở mức 8 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị Agifish đã họp thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với mục tiêu xuất khẩu 5.200 tấn, doanh thu ước khoảng 880 tỷ đồng. Sản lượng nguyên liệu nuôi khoảng 5.000 tấn.

Lợi nhuận dự kiến đạt 22 tỷ đồng. Ước tính kim ngạch xuất khẩu khoảng 16 triệu USD và kim ngạch nhập khẩu khoảng 80.000 USD.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị Công ty cũng thống nhất xóa các khoản nợ khó đòi với tổng số tiền gần 80 tỷ đồng và giao Tổng Giám đốc cùng các phòng ban thực hiện.

Việc thống nhất xoá nợ khó đòi và đặt kế hoạch kinh doanh của Agifish diễn ra trong lúc Công ty đang gặp khó khăn và có kết quả khá tệ trong niên độ 1/10/2018 – 30/9/2019.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN