Cao su Bến Thành báo lãi tăng 16% trong năm 2019 đạt gần 20 tỷ đồng

(Vietnamdaily) - Lãi sau thuế quý 4/2019 của Cao su Bến Thành đạt 4,3 tỷ đồng, tăng nhẹ hơn 3% so cùng kỳ.
 

CTCP Cao su Bến Thành (HoSE: BRC) kết thúc năm 2019 với doanh thu thuần và lãi sau thuế đạt gần 270 tỷ đồng và 20 tỷ đồng, đều tăng 16% so với năm 2018.

Doanh thu hoạt động tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp cả năm 2019 đều giảm gần 14% và 5% so với năm 2018.

Chi phí tài chính của Cao su Bến Thành trong năm 2019 tăng 40%, đạt gần 2,6 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay năm 2019 tăng mạnh 79% so với năm 2018, ghi nhận đạt hơn 1 tỷ đồng.

Cao su Ben Thanh bao lai tang 16% trong nam 2019 dat gan 20 ty dong
 Nguồn: BCTC quý 4/2019 của BRC

Riêng quý 4/2019, doanh thu thuần và giá vốn hàng bán lần lượt đạt hơn 68 tỷ đồng và gần 49 tỷ đồng, đồng loạt giảm gần 7% và 10% so cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt gần 20 tỷ đồng, xấp xỉ so với cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động tài chính quý 4/2019 ghi nhận gần 300 triệu đồng. Trong đó, lãi tiền gửi chiếm 197 triệu đồng và gần 103 triệu đồng là lãi chênh lệch tỷ giá.

Còn chi phí tài chính trong quý đạt hơn 1 tỷ đồng. Trong đó, cho phí lãi vay tăng 20% so cùng kỳ, đạt gần 474 triệu đồng và chi phí tài chính khác đạt gần 385 triệu đồng.

Sau cùng, lãi sau thuế quý 4/2019 của Công ty đạt 4,3 tỷ đồng, tăng nhẹ hơn 3% so cùng kỳ.

Tính đến ngày 31/12/2019, tổng tài sản của Công ty ở mức 269 tỷ đồng. Hàng tồn kho ghi nhận 59 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Nợ phải trả của Công ty giảm 3% xuống mức 65 tỷ đồng.

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm 59% so với con số đầu năm, đạt 13 tỷ đồng. Được biết, toàn bộ khoản vay này Công ty dùng cho việc nhập nguyên liệu.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN