Chỉ 133 cổ đông tham dự, đại hội ngân hàng Eximbank bất thành

(Vietnamdaily) - Sáng 30/6, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, EIB) không thể diễn ra do chỉ có 133 cổ đông, đại diện cho 17,54% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Trước ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên này, ngày 25/6, Eximbank cũng đã có quyết định chấp thuận ông Cao Xuân Ninh từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và bầu chọn ông Yasuhiro Saitoh, Phó Chủ tịch HĐQT (đang nắm 15% vốn tại Eximbank) đảm nhiệm chức danh Chủ tịch.
Tân Chủ tịch HĐQT Eximbank ông Yasuhiro Saitoh sinh năm 1961, quốc tịch Nhật Bản. Ông Yasuhiro Saitoh đã từng là nhân viên Marketing - Ngân hàng Mitsui Bank Ltd; Phó Tổng Giám đốc - AVP, Tập đoàn Đầu tư Thu nhập cố định toàn cầu, Khối Giao dịch Thị trường Vốn (Tokyo); Phó Tổng Giám đốc cấp cao, Giám đốc Đầu tư (Trái phiếu, Cổ phiếu, Hàng hóa và Đầu tư Cổ phần Tư nhân) - VP, Khối Quản lý tài sản tại Công ty Ủy thác Sakura (New York); Phó Tổng Giám đốc Điều hành cấp cao - Phòng Ngân quỹ Ngân hàng Manufacturers (Los Angeles).
Trước khi trở thành tân Chủ tịch HĐQT Eximbank, "sếp Nhật" Yasuhiro Saitoh từng đảm nhiệm nhiều cương vị tại ngân hàng này như: Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Quản lý Rủi ro; Ủy viên hội đồng Đầu tư Tài chính, Ủy viên hội đồng Tín dụng Trung ương Eximbank.
Với sự thay đổi đó, theo tài liệu đại hội, Eximbank dự kiến trình cổ đông bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ VII (2020-2025). Đồng thời trình cổ đông thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII là 11 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ VII dự kiến là 3 thành viên. 
Chi 133 co dong tham du, dai hoi ngan hang Eximbank bat thanh
 Đại hội đồng cổ đông của Eximbank sáng 30/6 bất thành do chỉ có 17,54% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Kế hoạch lợi nhuận năm 2020 đạt 1.318 tỷ, mua lại trái phiếu VAMC 

Về kế hoạch kinh doanh năm 2020, Eximbank dự kiến lợi nhuận trước thuế và trích bổ sung dự phòng tất toán trái phiếu VAMC đạt 1,918 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận trước thuế là 1,318 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2019.

Tổng tài sản dự kiến đến cuối năm 2020 đạt 176,000 tỷ đồng, tương đương tăng 5% so với năm 2019. Huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 147,800 tỷ đồng, tăng 6%. Tập trung xử lý nợ xấu, nợ quá hạn để duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

Dư nợ cấp tín dụng đến cuối năm 2020 dự kiến đạt 122,275 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2019, số dư nợ trên đã bao gồm dư nợ vay khách hàng và trái phiếu doanh nghiệp. Trong điều kiện kinh doanh thuận lợi, Eximbank sẽ xin phép Ngân hàng Nhà nước (NHNN) điều chỉnh tăng hạn mức tăng trưởng tín dụng.

Eximbank cũng sẽ tập trung xử lý nợ đã bán cho VAMC, đặt mục tiêu mua lại toàn bộ nợ đã bán cho VAMC vào năm 2020 theo định hướng tái cơ cấu ngân hàng của NHNN.

Theo tài liệu, TCTD được NHNN chấp thuận việc gia hạn thời hạn trái phiếu đặc biệt không được chia cổ tức để tạo nguồn xử lý nợ xấu cho đến khi trái phiếu đặc biệt đã gia hạn được thanh toán.

Eximbank đã được NHNN chấp thuận gia hạn và thời gian gốc là 10 năm kể từ ngày phát hành đối với vác trái phiếu đặc biệt phát hành từ năm 2015 trở về trước.

Và các trái phiếu này đến cuối năm 2018 và 2019 chưa được thanh toán hết. Do đó, Eximbank sẽ trình cổ đông không chia cổ tức cho năm 2018 và năm 2019.

Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN