Chứng khoán Alpha báo lỗ 9 tháng gần 3 tỷ đồng

(Vietnamdaily) - Mức lỗ 9 tháng của Chứng khoán Alpha gấp 2,4 lần cùng kỳ, lên con số âm gần 2,9 tỷ đồng. Nâng lỗ lũy kế lên thành 28,6 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2019, Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (APSC) đạt 1,2 tỷ đồng doanh thu hoạt động, giảm 20% so với cùng kỳ.

Trong cơ cấu doanh thu, hoạt động môi giới vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 717 triệu đồng, giảm 7% so với cùng kỳ.

Chi phí hoạt động chiếm tới 817 triệu đồng, rồi chi phí quản lý xuống 950 triệu đồng khiến Chứng khoán Alpha báo lỗ gần 590 triệu đồng, tăng 26,4% so với mức lỗ 463 triệu đồng của cùng kỳ.

Chung khoan Alpha bao lo 9 thang gan 3 ty dong
 

Lũy kế 9 tháng, Chứng khoán Alpha đạt 2,6 tỷ đồng doanh thu hoạt động, giảm 48,5% so với cùng kỳ. Mức lỗ 9 tháng gấp 2,4 lần cùng kỳ, lên con số âm gần 2,9 tỷ đồng. Nâng lỗ lũy kế lên thành 28,6 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của Chứng khoán Alpha ở mức 34,4 tỷ đồng, giảm 8,2% so với cuối năm trước. Tiền và tương đương tiền đạt 31 tỷ đồng, giảm gần 9%. Công ty phát sinh 2,7 tỷ đồng khoản cho vay và phải thu (đây là khoản ứng trước tiền bán), trong khi đầu kỳ không có khoản này.

Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN