Chứng khoán KB Việt Nam bị phạt và truy thu về thuế hơn 1,4 tỷ đồng

(Vietnamdaily) - Cục thuế TP Hà Nội vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với CTCP Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV).

Theo đó, Chứng khoán KB Việt Nam đã kê khai doanh thu còn chưa đúng quy định về thuế giá trị gia tăng.

Còn về thuế thu nhập doanh nghiệp, Công ty còn hạch toán chi phí trích lập công nợ khó đòi chưa đúng quy định, hạch toán chi phí lãi vay còn chưa đúng quy định.

Chung khoan KB Viet Nam bi phat va truy thu ve thue hon 1,4 ty dong
 

Như vậy, Chứng khoán KB Việt Nam bị phạt tiền gần 236 triệu đồng theo mức 20% trên số tiền thuế kê khai sai; phạt 6 triệu đồng vì lập hóa đơn không đúng thời điểm. Theo đó tổng số tiền phạt là gần 242 triệu đồng.

Ngoài ra, Chứng khoán KB Việt Nam còn phải khắc phục bằng cách nộp đủ số thuế thu nhập doanh nghiệp còn thiếu là 1,17 tỷ đồng cho năm 2017 và 2018; tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 86 triệu đồng.

Tổng mức phạt và khắc phục mà Chứng khoán KB Việt Nam phải nộp là hơn 1,4 tỷ đồng.

Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN