Chứng khoán ngày 19/5: PLC, BMI, HDG được khuyến nghị mua vào

(Vietnamdaily) - Một số mã cổ phiếu nhà đầu tư cần chú ý trước phiên giao dịch 19/5.
 

Khuyến nghị theo dõi PLC với giá 18.800 đồng/cp

CTCK Ngân hàng BIDV (BSC): Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (PLC) đặt kế hoạch doanh thu mục tiêu đạt 5.016 tỷ đồng (giảm 19% so với năm ngoái) và lợi nhuận sau thuế ở mức 103,6 tỷ đồng, giảm 29% so với năm ngoái. Chia cổ tức tỷ lệ 14% tiền mặt.

BSC dự báo PLC sẽ ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt ở mức 5.774 tỷ đồng (giảm 6,3% so với năm ngoái) và 128 tỷ đồng (giảm 11,4% so với năm ngoái) trong năm 2020.

BSC khuyến nghị theo dõi mã cổ phiếu PLC với giá mục tiêu là 18.800 đồng/cp; tương ứng với upside 14.6% theo phương pháp P/E = 10x trong năm 2021, lãi suất chiết khấu 15%.

Khuyến nghị mua BMI với giá 26.800 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Báo cáo lần đầu dành cho Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Minh (BMI) với khuyến nghị mua cùng giá mục tiêu 26.800 đồng/cp, tương ứng với tổng mức sinh lời dự phóng 29,3%, bao gồm lợi suất cổ tức 4,7%.

BMI là 1 trong top 4 công ty bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu Việt Nam với doanh thu phí bảo hiểm gộp (GWP) đạt 4,3 nghìn tỷ đồng tính đến hết 2019 và sự hiện diện mạnh mẽ trong các mảng kinh doanh đang tăng trưởng như bảo hiểm sức khỏe & tai nạn cá nhân và bảo hiểm tín dụng.

VCSC kỳ vọng ngành bảo hiểm phi nhân thọ sẽ bước vào thị trường “cứng” (hard market) trong các năm tới, do đó, giảm tỷ lệ kết hợp và tạo ra thêm lợi nhuận từ hoạt động bảo hiểm.

VCSC dự báo tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) EPS 21,9% giai đoạn 2020-2024, chủ yếu đến từ (1) CAGR GWP 7,8% và (2) mức giảm trung bình 46 điểm cơ bản YoY trong tỷ lệ kết hợp và (3) mức tăng 27 điểm cơ bản YoY trong tỷ lệ ROI ròng.

BMI hiện đang giao dịch với P/B 0,9 lần so với trung bình các công ty cùng ngành 3 năm là 1,1 lần.

Yếu tố hỗ trợ: SCIC và AXA thoái vốn tổng cộng 67,3% cổ phần.

Rủi ro: (1) tình hình thiên tai có thể dẫn đến tỷ lệ bồi thường cao hơn; (2) giá cổ phiếu giảm trên thị trường chứng khoán và khả năng giảm lãi suất huy động có thể ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng thu nhập tài chính của BMI; (3) cạnh tranh gia tăng trong ngành và/hoặc sự tái phát của dịch COVID-19 có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng phí bảo hiểm.

Chung khoan ngay 19/5: PLC, BMI, HDG duoc khuyen nghi mua vao
 

Khuyến nghị theo dõi cổ phiếu HDG

CTCK BIDV (BSC): Năm 2020, CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG) đặt mục tiêu doanh thu 5.394 tỷ đồng (+tăng 24,2% so với năm trước), lợi nhuận sau thuế 1.173 tỷ đồng (tăng trưởng 5%).

Cụ thể đóng góp doanh thu từng mảng như sau (i) Bất động sản 3,659 tỷ đồng; (ii) Năng lượng 885 tỷ đồng; (iii) Văn phòng, khách sạn 190 tỷ đồng và (iv) Xây lắp 661 tỷ đồng.

HDG dự kiến nhu cầu vốn giải ngân cho các dự án mới năm 2020 sẽ khoảng 5.676 tỷ đồng. Nhằm đáp ứng nhu cầu vốn này, công ty dự kiến sẽ sắp xếp từ lợi nhuận giữ lại và vốn vay. Nguồn huy động vốn vay đến từ: phát hành các lô trái phiếu thường với lãi suất 10.5%, vay ngân hàng khoảng 2.000 tỷ và phát hành 800 tỷ trái phiếu chuyển đổi với giá chuyển đổi tối thiểu 40.000 đồng.

Ngoài ra, HDG điều chỉnh tăng tỷ lệ chi trả cổ tức 2019 lên 40% (đã ứng trước 10% cổ tức 2019 bằng tiền mặt, dự kiến sẽ trả cổ tức cổ phiếu 30% vào tháng 6/2020).

Kết quả kinh doanh quý 1/2020, HDG ghi nhận doanh thu 1.081 tỷ đồng (tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái) với động lực chính từ mảng bất động sản và năng lượng, trong khi mảng khách sạn hầu như không ghi nhận doanh thu. Lợi nhuận sau thuế đạt 233,5 tỷ đồng (giảm 12%).

Bên cạnh đó, ảnh hưởng của dịch bệnh đến hoạt động của công ty không trọng yếu do mảng cung cấp dịch vụ, cho thuê văn phòng, khách sạn chỉ đóng góp 7.7% lợi nhuận gộp năm 2019.

Tiến độ bàn giao tại dự án Hado Centrosa Garden được giãn ra. Việc mở bán Hado Charm Villas cũng phải điều chỉnh theo diễn biến dịch bệnh nhưng đến thời điểm hiện tại chúng tôi cho rằng kế hoạch mở bán vào Q3-Q4 của HDG là khả thi.

BSC dự báo doanh thu thuần năm 2020 của HDG đạt 5.193 tỷ đồng (tăng 19,6% so với năm ngoái). Lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.170 tỷ (tăng trưởng 4,8%), tương đương với EPS = 8.134 đồng/CP (tính trên số CP đang lưu hành), P/E fw = 3 lần.

BSC khuyến nghị theo dõi đối với cổ phiếu HDG với tăng trưởng khả quan trong năm 2020. Với thị giá hiện tại, HDG đang giao dịch dưới giá trị sổ sách (P/B fw 2020 = 0.8 lần (tính trên số CP hiện đang lưu hành)), khá hấp dẫn nếu xem xét kỹ về chất lượng tài sản của HDG (chủ yếu là các dự án năng lượng, chưa bao gồm đánh giá lại các dự án bất động sản và quỹ đất).

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN