Chứng khoán ngày 4/9: NLG, HSG, NKG được khuyến nghị

(Vietnamdaily) - Một số mã cổ phiếu nhà đầu tư cần chú ý trước phiên giao dịch 4/9.

Khuyến nghị mua NLG với giá 37.500 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Khuyến nghị mua dành cho CTCP Đầu tư Nam Long (NLG) và giá mục tiêu 37.500 đồng/cp.

VCSC giảm 4% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS 2020 đạt 871 tỷ đồng (-9% YoY) chủ yếu do KQKD thấp hơn dự kiến trong 6 tháng 2020 từ dự án Flora Novia và Mizuki Park giai đoạn 1.

VCSC dự báo LNST sau lợi ích CĐTS 2021 sẽ tăng 39% so với 2020 đạt 1,2 nghìn tỷ đồng, trong đó chủ yếu đến được dẫn dắt bởi (1) kế hoạch bàn giao ~1.800 căn hộ tại dự án Akari City giai đoạn 1 và ~750 căn tại dự án Southgate giai đoạn 1 cũng như (2) ghi nhận doanh số bán cổ phần tại dự án Akari City giai đoạn 1.

Nâng giá trị bán theo hợp đồng dự phóng 2020 tăng 14% đạt 4,6 nghìn tỷ đồng (-16% YoY) chủ yếu do điều chỉnh tăng dự phóng cho dự án Southgate giai đoạn 1 và Mizuki Park giai đoạn 2 khi sự phục hồi trong diễn biến bán hợp đồng là cao hơn dự báo trước đây.

Duy trì quan điểm rằng dự báo thấp trong năm 2020 chỉ là diễn biến tạm thời thay vì đến từ các vấn đề nền tảng cơ bản của NLG. Do đó, VCSC duy trì dự báo tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) trong giai đoạn 2019-2022 đạt 20% trong giá tri bán theo hợp đồng và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 14%.

VCSC cho rằng định giá của NLG là hấp dẫn với P/E 2020/2021 đạt 8,0/5,8 lần và PEG 2019- 2022 đạt 0,5. Giá cổ phiếu của công ty đã tăng 20% trong 3 tháng qua nhờ tâm lý tích cực đền từ sự phục hồi khả quan trong doanh số bán hợp đồng sau các gián đoạn kinh tế do dịch COVID-19 trong tháng 4.

Rủi ro: tiếp tục trì hoãn mở bán các lô tiếp theo cho dự án Akari City và Mizuki Park.

Khuyến nghị phù hợp thị trường HSG với giá mục tiêu 12.500 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Khuyến nghị phù hợp thị trường dành cho CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG) khi tăng giá mục tiêu thêm 16% lên 12.500 đồng/cp trong khi điều chỉnh tăng dự phóng LNST sau lợi ích CĐTS 2020/2021/2022 thêm 24%/25%/32% do diễn biến biên LN gộp cao hơn dự kiến (năm tài chính của HSG kết thúc ngày 30/09).

Khi phần lớn các công ty lớn trong ngành – như HSG và NKG – đã phục hồi khả năng sinh lời sau giai đoạn giảm tốc tăng trưởng sản lượng bán, VCSC kỳ vọng cạnh tranh sẽ dần gay gắt hơn trong ngắn hạn.

VCSC điều chỉnh tăng dự báo biên LN gộp nhờ quá trình tái cơ cấu kinh doanh của HSG và kỳ vọng của chúng tôi rằng giá HRC phục hồi bắt đầu từ giữa tháng 5/2020 sẽ củng cố biên LN của HSG trong quý 4/2020.

Chung khoan ngay 4/9: NLG, HSG, NKG duoc khuyen nghi
 

Kỳ vọng chi phí lãi vay giảm sẽ hỗ trợ cho tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) giai đoạn 2020-2025 đạt 6%. Giá cổ phiếu HSG đã tăng 19% trong 3 tháng qua nhờ kết quả tăng trưởng lợi nhuận tích cực. Do đó, định giá của HSG hiện tỏ ra phù hợp với P/E dự phóng 2020/2021 đạt 6,2/6 lần.

Rủi ro: biên LN thấp hơn dự kiến đến từ biến động chi phí HRC đầu vào; tác động tiêu cực kéo dài từ dịch COVID-19 đến nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Khuyến nghị phù hợp thị trường NKG với giá 7.600 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Duy trì khuyến nghị phù hợp thị trường dành cho CTCP Thép Nam Kim (NKG) trong khi điều chỉnh giảm giá mục tiêu 5% còn 7.600 đồng/cp, chủ yếu đến từ P/E mục tiêu thấp hơn. Giá cổ phiếu của NKG đã giảm 10% trong 3 tháng qua.

Khi sản lượng bán của 6 tháng 2020 của NKG thấp hơn kỳ vọng – đặc biệt là doanh số bán trong nước do hoạt động xây dựng chững lại trong bối cảnh dịch COVID-19 và cạnh tranh gia tăng – VCSC điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng doanh thu 2020 còn -8% YoY so với - 1% trước đây.

VCSC điều chỉnh tăng dự báo biên LN gộp 2020 khi kỳ vọng giá HRC phục hồi bắt đầu từ giữ tháng 5/2020 sẽ củng cố biên LN trong nửa cuối năm.

Do đó, VCSC nâng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS 2020 thêm 1% lên 130 tỷ đồng (+174% YoY) trong khi giữ dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2021-2024 gần như không đổi.

Kỳ vọng NKG sẽ tiếp tục cho thấy các cải thiện tích cực trong mảng kinh doanh cốt lõi sau khi phục hồi lợi nhuận trong quý 2/2019. Tuy nhiên, duy trì quan điểm rằng chi phí lãi vay của NKG sẽ tiếp tục là gánh năng cho lợi nhuận của công ty trong kỳ dự báo.

Rủi ro: biên LN thấp hơn dự kiến đến từ biến động trong chi phí HRC đầu vào; tác động tiêu cực kéo dài từ dịch COVID-19 đến nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN