CII: Doanh thu tăng mạnh nhưng lãi ròng lao dốc 92% trong quý 3

(Vietnamdaily) - Dòng tiền hoạt động kinh doanh chính trong 9 tháng đầu năm của CII âm kỷ lục đến 1.485 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 524 tỷ đồng.

Doanh thu thuần trong quý 3 của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (CII) đạt 1.826 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ. Tuy vậy, biên lãi gộp giảm từ 31% về còn 19% dù cho lãi gộp đạt 337 tỷ đồng, tăng 144% so cùng kỳ.

Doanh thu tài chính trong kỳ này giảm 63% khi đạt 289 tỷ đồng. CII cho biết, cùng kỳ năm trước phát sinh các khoản lãi chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính và các khoản lãi khi thanh lý công ty con với giá trị lớn.

Chi phí tài chính quý này hơn 308 tỷ đồng, tăng 18% cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý đều tăng mạnh.

Sau cùng, lợi nhuận sau thuế của CII giảm đến 83% khi ghi nhận hơn 81 tỷ đồng, riêng lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ giảm đến 92% về còn 30 tỷ đồng.

CII: Doanh thu tang manh nhung lai rong lao doc 92% trong quy 3
Lãi ròng CII lao dốc 92% trong quý 3/2020. 

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu ghi nhận gấp đôi ở mức 2.978 tỷ đồng nhưng lãi sau thuế giảm 38% về còn 460 tỷ đồng. So với kế hoạch đề ra, CII mới thực hiện được 35% kế hoạch lợi nhuận.

Điểm đáng chú ý, dòng tiền hoạt động kinh doanh  trong 9 tháng đã âm kỷ lục đến 1.485 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 524 tỷ đồng. Dòng tiền thuần trong kỳ ở mức âm hơn 94 tỷ đồng.

Bên cạnh khó khăn về dòng tiền, CII còn đối mặt với áp lực nợ vay khá lớn, theo đó, tổng nợ vay tài chính ngắn và dài hạn tăng thêm 16% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 2.264 tỷ đồng.

Tính tới 30/9, tổng tài sản của CII tăng gần 5% lên 30.570 tỷ đồng. Trong đó, phải thu ngắn hạn và dài hạn lên tới 8.419 tỷ đồng, chiếm 28% tổng tài sản.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN