Cổ đông lớn của FID bị phạt hàng trăm triệu đồng liên quan đến công bố giao dịch cổ phiếu

(Vietnamdaily) - Tổng cộng, UBCKNN xử phạt bà Nguyễn Tạ Trúc Phương số tiền 112,5 triệu đồng vì hàng loạt vi phạm về công bố giao dịch cổ phiếu.

Ngày 5/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Tạ Trúc Phương do thực hiện nhiều hành vi không đúng quy định.

Thứ nhất, bà Phương đã không báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty đại chúng và bị xử phạt 62,5 triệu đồng.

Cụ thể vào ngày 27/09, cá nhân này đã mua 280.000 cp của FID của CTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam dẫn đến số lượng cổ phiếu sở hữu tăng lên thành 1,28 triệu cp (chiếm tỷ lệ 5,82% vốn) và trở thành cổ đông lớn của FID.

Thứ hai, bà Phương đã không báo cáo khi có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu và bị xử phạt 35 triệu đồng. Cụ thể vào ngày 28/9/2018, cá nhân này đã mua 350.000 cp FID, dẫn đến số lượng cổ phiếu sở hữu tăng lên thành 1,63 triệu cp, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 5,82% lên 7,41%, tăng từ ngưỡng 5% lên ngưỡng 7%.

Từ ngày 11/10 đến ngày 23/10/2018, bà Phương đã mua 547.000 cp FID, dẫn đến liên tục thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau giao dịch vượt ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu lưu hành của FID, tăng từ ngưỡng 7% lên ngưỡng 8%, 9% và 10%.

Tiếp đó, ngày 2/11/2018, bà Phương mua 25.000 cp FID, dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 2,577 ngàn lên 2,602 ngàn cp, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 10,94% lên 11,05%, tăng từ ngưỡng 10% lên ngưỡng 11%.

Thứ ba, bà Phương đã báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu và bị xử phạt 15 triệu đồng.

Cụ thể vào ngày 5/3, cá nhân này đã thực hiện giao dịch mua 1.900 cp FID, dẫn đến cổ phiếu tăng lên thành 2,825 ngàn cp, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 11,99% lên 12,004%, tăng từ ngưỡng 11% lên ngưỡng 12%.

Tuy nhiên đến ngày 2/4, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo sở hữu của bà Phương khi có sự thay đổi tỷ lệ sở hữu vượt quá các ngưỡng 1%.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN