Cổ phiếu DIC rơi vào diện huỷ niêm yết bắt buộc

(Vietnamdaily) - Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa có công văn gửi đến CTCP Đầu tư và Thương mại DIC (HoSE: DIC) thông báo cổ phiếu DIC đã rơi vào diện huỷ niêm yết bắt buộc.

Theo HoSE, Sở đã nhận được báo cáo tài chính kiểm năm 2019 của DIC, và theo Báo cáo này đơn vị kiểm toán đã từ chối đưa ra ý kiến đối và HoSE yêu cầu DIC gửi công văn giải trình về nguyên nhân dẫn đến sự việc trên.

Trước đó, vào giữa tháng 6/2020, HOSE đã có công văn nghiêm nhắc nhở lần 3 đối với DIC về việc chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán 2019.

Trong Báo cáo tài chính kiểm toán 2019 của DIC, kiểm toán viên cho rằng, cơ sở từ chối đưa ra ý kiến là do tới thời điểm phát hành báo cáo tài chính, kiểm toán viên không nhận được thư xác nhận liên quan đến các khoản công nợ phải thu khách hàng ngắn hạn có giá trị 302 tỷ đồng, trả trước cho người bán ngắn hạn 200 tỷ đồng, phải thu tạm ứng 38 tỷ đồng, phải thu ngắn hạn khác 28 tỷ đồng, phải trả người bán ngắn hạn 38 tỷ đồng, người mua trả tiền trước ngắn hạn 2,6 tỷ đồng và phải trả khác ngắn hạn 17 tỷ đồng.

Co phieu DIC roi vao dien huy niem yet bat buoc
 Cổ phiếu DIC rơi vào diện huỷ niêm yết.

Ngoài ra, đối với khoản đầu tư hợp tác với Công ty TNHH Phát triển công nghiệp trị giá 31 tỷ đồng theo hợp đồng 2014 thì đến nay đã hết thời hạn thực hiện, nhưng các bên không thực hiện theo nội dung cam kết.

Kiểm toán viên không thể đánh giá khả năng thu hồi tiền đã đầu tư cũng như không xác định được liệu có cần thiết phải điều chỉnh số liệu này trên báo cáo tài chính hay không.

Năm 2019, DIC ghi nhận 1.842 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 44% so với năm 2018 nhưng lại báo lỗ hơn 66 tỷ đồng. Nguyên nhân do năm 2019 xuất khẩu clinker gặp khó, cạnh tranh manh với Trung Quốc, giá clinker liên tục giảm, hợp đồng xuất khẩu đã ký phải thực hiện nên doanh thu tăng nhưng lãi báo lỗ.

Còn clinker thương mại nội địa cũng gặp khó, giá mua xấp xỉ giá bán nên để giữ khách DIC vẫn phải kinh doanh và buộc trích dự phòng công nợ khó đòi.

Kết thúc quý 1/2020, DIC tiếp tục báo lỗ gần 28 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên tình hình kinh doanh các mặt hàng chính là clinker, thạch cao, sắt thép… gặp khó. Lỗ luỹ kế đến ngày 31/3 gần 41 tỷ đồng.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN