Cổ phiếu DLG của Đức Long Gia Lai tiếp tục nằm trong diện cảnh báo

(Vietnamdaily) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) thông báo tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu DLG của Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Ngày 31/8, HoSE đã nhận được Báo cáo tài chính hợp nhất và công ty mẹ soát xét bán niên năm 2020 của Đức Long Gia Lai. Theo đó, lãi ròng 6 tháng đầu năm 2020 của DLG ghi âm 286 tỷ đồng, lỗ lũy kế tại 30/6 là 245 tỷ đồng.

Như vậy, căn cứ theo BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2020 DLG vẫn chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo.

Do đó, HoSE tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu DLG. HoSE sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu DLG căn cứ vào BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2020 của Công ty.

Co phieu DLG cua Duc Long Gia Lai tiep tuc nam trong dien canh bao
 Cổ phiếu DLG vẫn nằm trong diện cảnh báo.

Trong BCTC bán niên, DLG cũng nhận về ý kiến nhấn mạnh của đơn vị kiểm toán. Tại ngày 30/6, Công ty đã cho một số tổ chức, cá nhân vay 2.487 tỷ đồng, chiếm gần 30% tổng tài sản nhưng không có tài sản đảm bảo. 

Báo cáo này được lập dựa trên cơ sở giả định hoạt động liên tục. Tuy nhiên tại ngày 30/6, DLG chưa thanh toán hầu hết các khoản đi vay đã quá hạn trả cho ngân hàng và trái chủ. Các điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của DLG.

Theo đó, khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn phụ thuộc vào hoạt động có lãi trong tương lai hoặc kết quả thoả thuận với các chủ nợ về việc gia hạn/cơ cấu lại nợ gốc, nợ lãi, giảm lãi,… để đảm bảo cho Tập đoàn có đủ nguồn lực tiếp tục hoạt động bình thường trong các năm tiếp theo.

Sau soát xét, dòng tiền thuần trong hoạt động kinh doanh của Công ty ghi âm gần 7 tỷ, trong khi cùng kỳ khả quan dương 156 tỷ. Dòng tiền thuần cũng âm 36 tỷ lớn hơn nhiều so với con số âm hơn 126 triệu đồng của cùng kỳ.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN