Con trai Chủ tịch Nam Long bỏ túi 34 tỷ sau khi bán cổ phiếu NLG

(Vietnamdaily) - Con trai Chủ tịch Nam Long đã bán thành công 1,33 triệu cổ phiếu NLG để giảm sở hữu tại Công ty về còn 0,07% vốn.

Cụ thể, từ ngày 30/9-6/10, Ông Nguyễn Nam - con trai Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Quang đã bán 1,33 triệu cổ phiếu NLG. Sau giao dịch, ông Nguyễn Nam sẽ giảm số lượng cổ phiếu sở hữu xuống 176.036 đơn vị, tương đương 0,07% vốn điều lệ của Nam Long.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NLG hiện duy trì nhịp tăng mạnh, tăng khoảng 65% so với vùng đáy hồi cuối tháng 3. Ước tính ông Nguyễn Nam đã thu về hơn 34 tỷ đồng từ việc bán lượng cổ phiếu trên.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, NLG ghi nhận doanh thu giảm 30% về còn 658 tỷ đồng, lãi ròng cũng giảm mạnh 67% về mức 6,2 tỷ đồng trong khi cũng kỳ có lãi đến gần 19 tỷ đồng.

Con trai Chu tich Nam Long bo tui 34 ty sau khi ban co phieu NLG
 Diễn biến cổ phiếu NLG trong thời gian qua.

Tại Nam Long, Công ty đã thông báo việc phát hành hơn 25 triệu cổ phiếu mới, trong đó phát hành hơn 1,67 triệu cổ phiếu ESOP (tương đương 0,67%) và 23,9 triệu cổ phiếu trả cổ tức (tương đương 9,57%) vào ngày 25/9.

Nguồn vốn phát hành cổ phiếu trả cổ tức lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC kiểm toán năm 2019 và nguồn vốn phát hành cổ phiếu ESOP lấy từ quỹ khen thưởng.

Trước đó, Công ty còn có kế hoạch phát hành 10% cổ phiếu thưởng, tương đương 23,9 triệu cổ phiếu. Tuy nhiên, ĐHĐCĐ thường niên 2020 đã thông qua việc tạm hoãn phương án này do việc chi trả cổ phiếu thưởng sẽ tác động pha loãng và tiếp tục giảm giá cổ phiếu NLG, trong bối cảnh thị trường chứng khoán đầu năm sụt giảm mạnh về giá trị.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN