Đạm Phú Mỹ báo lãi quý 2 nhảy vọt gấp 10 lần cùng kỳ, 6 tháng sắp hoàn thành kế hoạch

(Vietnamdaily) - Lợi nhuận sau thuế của DPM quý 2 đạt tới gần 303 tỷ đồng, gấp gần 10 lần cùng kỳ. 
Tổng CTCP Phân bón và Hoá chất Dầu khí (HoSE: DPM) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 với doanh thu thuần 2.178 tỷ đồng, tăng gần 13% so cùng kỳ.
Kiểm soát tốt giá vốn nên kỳ này giá vốn của DPM xấp xỉ cùng kỳ với 1.608 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận gộp đạt tới 570 tỷ đồng, hơn gấp đôi cùng kỳ. Tương ứng tỷ suất lãi gộp biên cải thiện từ 13,5% của cùng kỳ lên tới 26,1%.
Thêm vào đó, doanh thu tài chính kỳ này cải thiện lên hơn 41 tỷ đồng, tăng 32% so cùng kỳ. Trong khi đó chi phí tài chính cũng giảm đáng kể 20% về còn gần 22 tỷ đồng.
Ngoài ra, DPM còn ghi nhận 948 triệu đồng lợi nhuận từ liên doanh liên kết, gấp hơn 7 lần cùng kỳ.  
Chi phí quản lý cũng được cắt giảm 20% về mức 92 tỷ đồng. Sau cùng, lợi nhuận sau thuế của DPM quý 2 đạt tới gần 303 tỷ đồng, gấp gần 10 lần cùng kỳ. 
Dam Phu My bao lai quy 2 nhay vot gap 10 lan cung ky, 6 thang sap hoan thanh ke hoach
 Nhà máy Đạm Phú Mỹ
Theo DPM, sở dĩ lợi nhuận kỳ này tăng mạnh do giá khí là nguyên liệu đầu vào chính của sản phẩm Đạm Phú Mỹ nên khi giá khí quý 2/2020 giảm so với với quý 2/2019 đã làm cho giá thành sản phẩm giảm.
Bên cạnh đó sản lượng hàng bán ure Đạm Phú Mỹ tăng so với cùng kỳ tới 83% làm cho lợi nhuận tăng tương ứng.
Luỹ kế 6 tháng, doanh thu thuần của DPM ghi nhận 3.875 tỷ đồng, tăng nhẹ gần 11% so cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế gần 408 tỷ đồng, gấp gần 5 lần cùng kỳ.  
Năm 2020, DPM đặt mục tiêu doanh thu 9.237 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 513 tỷ đồng. Như vậy, chỉ trong 6 tháng, DPM đã thực hiện được 42% kế hoạch doanh thu và 96% về lợi nhuận. 
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN