Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO ước lợi nhuận quý 3 giảm 13% về còn 14 tỷ

(Vietnamdaily) - HĐQT CTCP Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO (UIC) công bố Nghị quyết ước tính kết quả đạt được trong 9 tháng đồng thời kế hoạch cho 3 tháng còn lại của năm 2020.

Theo ước tính, UIC dự tính tổng doanh thu và thu nhập khác trong 9 tháng đầu năm đạt hơn 1.874 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 49 tỷ đồng. Theo đó, Công ty thực hiện được 65% kế hoạch doanh thu và 75% kế hoạch lợi nhuận.

Riêng trong quý 3, UIC ghi nhận doanh thu hơn 659 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế gần 14 tỷ đồng, tương ứng giảm 9% và 13% so với kết quả của quý 3/2019.  

Về kế hoạch cho quý 4, Công ty dự tính đặt kế hoạch doanh thu ở mức gần 704 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế ở mức hơn 16 tỷ đồng. Giá trị đầu tư mà Công ty đặt ra cho quý này hơn 61 tỷ đồng.

Dau tu phat trien nha va do thi IDICO uoc loi nhuan quy 3 giam 13% ve con 14 ty
 

Gần đây nhất trong trung tuần tháng 8, HĐQT UIC đã công bố Nghị quyết về việc vay vốn để thực hiện sản xuất kinh doanh. Cụ thể, Công ty chấp thuận vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh với hạn mức là 175 tỷ đồng, trong đó hạn mức vốn lưu động là 130 tỷ đồng và hạn mức bảo lãnh là 45 tỷ đồng.

UIC ủy quyền cho ông Trần Văn Phú, Giám đốc Công ty được toàn quyền ký thay mặt Hội đồng quản trị công ty trên các dịch vụ ngân hàng.

Tính tới 30/6/2020, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của UIC đã tăng 25,1% so với đầu năm lên mức 88,3 tỷ đồng. Như vậy, tổng nợ vay trên tổng nguồn vốn có dấu hiệu tăng từ 15,1% lên gần 20% so với đầu năm.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN