Doanh thu toàn PVN trong 6 tháng giảm 23% về còn 284 tỷ đồng

(Vietnamdaily) - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết doanh thu toàn Tập đoàn trong 6 tháng đạt gần 284 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước đạt 32 nghìn tỷ đồng,…

Sáng 10/7, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tổ chức buổi Giao ban định kỳ giữa Tổng giám đốc với các đơn vị thành viên PVN nhằm đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020, đề ra các nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm, gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 11,7 triệu tấn quy dầu, hoàn thành kế hoạch cả năm đề ra (kế hoạch 10-15 triệu tấn quy dầu). Tổng sản lượng khai thác quy dầu 6 tháng đạt 10,73 triệu tấn, vượt 432 nghìn tấn quy dầu (vượt 4,2%) kế hoạch 6 tháng và bằng 52,7% kế hoạch năm.

Trong đó, sản lượng khai thác dầu 6 tháng đạt 5,92 triệu tấn, vượt 432 nghìn tấn (vượt 7,9%) kế hoạch 6 tháng. Sản lượng khai thác khí 6 tháng đạt 4,81 tỷ m3, bằng 100,0% kế 6 tháng và bằng 49,4% kế hoạch năm.

Sản xuất điện 6 tháng đạt 10,90 tỷ kWh, bằng 98,7% kế hoạch 6 tháng và bằng 50,5% kế hoạch năm. Sản xuất đạm 6 tháng đạt 962,4 nghìn tấn, vượt 114,8 nghìn tấn (vượt 13,5%) kế hoạch 6 tháng và bằng 61,6% kế hoạch năm. Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn 6 tháng đạt 6,40 triệu tấn, bằng 96,3% kế hoạch 6 tháng và bằng 54,2% kế hoạch năm.

Doanh thu toan PVN trong 6 thang giam 23% ve con 284 ty dong
 Toàn cảnh hội nghị. Nguồn: PVN.

Với những kết quả khả quan từ sản xuất kinh doanh, mặc dù giá dầu trung bình 6 tháng 2020 đạt 43,7 USD/thùng, thấp hơn 16,3 USD/thùng (tương đương 27,2%) so với giá kế hoạch năm 2020 (60 USD/thùng) nhưng kết quả tài chính của PVN có nhiều kết quả tích cực.

Tổng doanh thu toàn PVN 6 tháng đầu năm 2020 đạt 283,5 nghìn tỷ đồng, giảm 22% so với con số doanh thu 365,5 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Nộp ngân sách Nhà nước toàn PVN 6 tháng đầu năm 2020 đạt 32 nghìn tỷ đồng...

Với tình hình dịch bệnh hiện vẫn còn diễn biến phức tạp chưa được kiểm soát ở nhiều quốc gia, lãnh thổ trên thế giới, nhu cầu đầu tư, tiêu dùng chưa được cải thiện, dự báo sẽ còn ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế Việt Nam và sản xuất kinh doanh của Tập đoàn không chỉ trong 6 tháng cuối năm 2020 mà còn kéo dài đến năm 2021 và những năm tiếp theo, Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng đã đưa ra một loạt các giải pháp cấp thiết cần phải triển khai ngay trong thời gian tới.

Cụ thể, Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng yêu cầu cần tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các Gói giải pháp ứng phó với dịch bệnh COVID-19 và giá dầu giảm sâu, thường xuyên cập nhật, đưa ta mục tiêu, giải pháp mới cho từng lĩnh vực, phù hợp với diễn biến thị trường, giá dầu trong từng thời điểm nhằm thực hiện hiệu quả gói  giải pháp Tập đoàn đã và đang thực hiện.

Tiếp tục bám sát các diễn biến của thị trường, cập nhật tình hình cung – cầu, tồn kho của dầu thô, sản phẩm xăng dầu, hóa dầu… của thế gới và trong nước để nhận định, có các quyết sách kịp thời liên quan đến lượng tồn kho các sản phẩm trong thời gian tới với mục tiêu tối ưu hóa lợi ích, bù đắp những thiệt hại trong giai đoạn đại dịch COVID-19 và giá dầu giảm từ đầu năm 2020 đến nay.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN