Dragon Capital liên tục ‘lướt sóng’ cổ phiếu DXG

Amersham Industries Limited thuộc Dragon Capital thông báo đã bán 1,75 triệu cổ phiếu Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG). Qua đó, khối lượng sở hữu của cả nhóm giảm từ 98,9 triệu cổ phiếu xuống 97,2 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ nắm giữ giảm từ 19% xuống 18,75%. Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu là 11/11.
Cổ phiếu DXG gần đây được giao dịch trong vùng giá 12.500 đồng/cp, tạm tính theo mức giá này, nhóm quỹ thu về 21,9 tỷ đồng.
Kể từ đầu tháng 8, cổ phiếu DXG có bước tăng giá đáng kể từ 8.700 đồng lên 13.500 đồng/cp, tăng 55%. Trong bối cảnh đó, các quỹ trong nhóm Dragon Capital liên tục có động thái mua vào và bán ra cổ phiếu DXG.
Vào cuối tháng 7, Norges Bank bán ra hơn 880.000 cổ phiếu DXG nhưng đến đầu tháng 10 mua vào 570.000 đơn vị. Mới đây, quỹ này mua thêm 450.000 cổ phiếu khiến tỷ lệ cả nhóm thay đổi tỷ lệ sở hữu vượt ngưỡng 1% vào ngày 2/11. Bên cạnh đó, Vietnam Co-Investment Fund bán ra 430.000 đơn vị với ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu cả nhóm là 21/9, Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) mua vào 300.000 cổ phiếu vào cuối tháng 8.
Thời điểm Dragon Capital gom mạnh cổ phiếu DXG là nửa cuối năm 2018, tăng khối lượng sở hữu từ 54,4 triệu cổ phiếu lên 70 triệu cổ phiếu. Thời điểm đó, cổ phiếu DXG đã giảm từ vùng giá 26.000 đồng xuống trên 20.000 đồng (tính theo giá điều chỉnh). Trong năm 2019, DXG có thực hiện chia cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 22% và chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 25% giá 10.000 đồng/cp.
Lũy kế 9 tháng, Đất Xanh đạt 1.877 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 51% cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ âm 388 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước lãi 907 tỷ đồng). Lợi nhuận 9 tháng âm do nửa đầu năm, công ty lỗ 488 tỷ đồng do phải trích lập dự phòng khoản thoái vốn tại Đầu tư LDG. Số tiền trích lập là 526 tỷ đồng.
Theo Tường Như/NĐH

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN