Fideco lại làm buồn lòng cổ đông

(Vietnamdaily) - Sau khi điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận cả năm giảm tới hơn 300 tỷ đồng so với trước đó xuống còn 69 tỷ đồng, Fideco vừa báo 9 tháng đã suýt soát chỉ tiêu này.

9 tháng, CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Tp HCM (Fideco, HoSE: FDC) đạt 381 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 29% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên do tốc độ tăng của giá vốn cao hơn khi chiếm 355 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp giảm gần 16% về mức gần 26 tỷ đồng. Đáng nói, doanh thu hoạt động tài chính kỳ này tăng vọt từ 7 tỷ đồng lên tới 70 tỷ đồng.

Thêm vào đó, Fideco đều cắt giảm mạnh chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp nên sau cũng lợi nhuận sau thuế ở mức 64 tỷ đồng, khả quan hơn mức lỗ gần 9 tỷ đồng của cùng kỳ. Riêng quý 3/2019 Fideco chỉ lãi vỏn vẹn hơn 1 tỷ đồng.

Với kết quả này, trong 9 tháng, Fideco đã áp sát kế hoạch điều chỉnh là 69 tỷ đồng với 93%.

Fideco lai lam buon long co dong
 

Trước đó vào đầu tháng 10, Fideco lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

Theo Fideco, dự án Cần Giờ dù đã đầy đủ về mặt pháp lý, đã có văn bản thống nhất cho phép tiếp tục triển khai. Tuy nhiên ngày 5/9/2019 UBND Thành phố vẫn đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường rà soát lại dự án do chủ trương chung của thành phố đối với các dự án đất công được giao đất mà chưa thực hiện dự án thì rà soát lại tàn bộ và thành phố xem xét lại, chưa xét duyệt bất kỳ quyết định nào để các dự án thuộc nhóm này được tiếp tục triển khai.

Trong khi đó, kế hoạch kinh doanh 2019 của công ty được lập với doanh thu dự kiến thu về từ tiêu thụ một phần dự án Cần Giờ là 638 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến 451 tỷ đồng.

Việc chậm trễ triển khai dự án Cần Giờ ảnh hưởng lớn đến khả năng thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019 của công ty. Do vậy, Fideco trình cổ đông thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2019, trong đó tổng doanh thu điều chỉnh giảm 64%, xuống còn hơn 349 tỷ đồng. Còn lợi nhuận sau thuế điều chỉnh giảm từ 376,6 tỷ đồng xuống còn hơn 69 tỷ đồng, tương ứng mức giảm gần 82% so với kế hoạch ban đầu.

Cùng với điều chỉnh giảm mạnh kế hoạch kinh doanh, Fideco cũng trình điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, trong đó dự kiến sẽ không chia cổ tức, thay vì tỷ lệ trả cổ tức 50% như trước đó.

Đáng nói, kết quả kinh doanh của Fideco giai đoạn 2015-2018 không khả quan, năm lời năm lỗ xen kẽ. Riêng năm 2018, công ty ghi nhận khoản lỗ 35 tỷ đồng do chuyển nhượng công ty con – Công ty Đất Phúc và một công ty con khác kinh doanh không hiệu quả là Công ty sản xuất bao bì Thiên Ý. Tính đến 31/12/2018, công ty có khoản lỗ lũy kế 45 tỷ đồng.

Cổ đông lớn của Fideco chính là CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (HoSE: TDH) khi nắm 43%, CTCP Quản lý quỹ Pavo Capital 8,64%, Công ty TNHH Doanh Bảo An 8,64%.

Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN