Gánh nặng lãi vay, Thép Pomina báo lỗ 310 tỷ đồng năm 2019

(Vietnamdaily) - Thép Pomina khép lại năm 2019 với số lỗ 310 tỷ đồng, đây là năm đầu tiên Công ty báo lỗ sau 5 năm (kể từ 2015).
 

Kết thúc quý 4/2019, Thép Pomina (HoSE: POM) đạt 3.050 tỷ đồng doanh thu, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá vốn hàng bán cũng giảm 9% xuống 2.956 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp kỳ này giảm 4% xuống 93 tỷ đồng.

Các khoản chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều tăng mạnh so với cùng kỳ.

Trong đó, chi phí tài chính tăng 64% lên 114 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt 55% và 51%.

Kết quả, Thép Pomina báo lỗ sau thuế đến gần 58 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước vẫn lãi gần 33 tỷ đồng.

Ganh nang lai vay, Thep Pomina bao lo 310 ty dong nam 2019
 Gánh nặng lãi vay, Thép Pomina báo lỗ 310 tỷ đồng.

Theo phía Thép Pomina, nguyên nhân khiến doanh nghiệp này báo lỗ là do công ty đang triển khai 2 dự án trong đó dự án lò cao quý 2/2020 sẽ đi vào hoạt động và dự án tôn mới đi vào hoạt động quý 2/2019 nên chi phí lãi vay tăng 71% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, có một nhà máy ngưng sản xuất do sự có thiết bị làm sản lượng bán giảm. Nhà máy này đã khắc phục và bắt đầu sản xuất lại từ đầu tháng 10.

Trong cả năm 2019, Công ty đạt 12.213 tỷ đồng, giảm 9% so với năm 2018 và báo lỗ gần 310 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn lãi 433 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên Công ty báo lỗ sau 5 năm kể từ 2015 tới nay.

Tại thời điểm 31/12/2019, tổng tài sản của Thép Pomina đạt 11.611 tỷ đồng, tăng gần 6% so với đầu năm. Hàng tồn kho tăng từ 2.737 tỷ đồng lên thành 2.909 tỷ đồng. Nợ phải trả tăng 13% lên mức 8.116tỷ đồng, trong đó, khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng mạnh từ 840 tỷ đồng lên thành 1.509 tỷ đồng.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN