Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 15h ngày 31/10

(Vietnamdaily) - Từ 15h ngày 31/10, xăng E5RON92 giảm 218 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 350 đồng/lít.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 31/10/2019 có biến động tăng giảm đan xen nhưng xu hướng chung là giảm.

Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới 15/10-31/10


(Chi tiết tại bảng thống kê giá thành phẩm xăng dầu thế giới 15 ngày gần đây).

Theo đó, Liên Bộ Công Thương – Tài Chính đã giữ mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5RON92, RON95 và dầu diesel, dầu hỏa, tăng mức trích lập Quỹ BOG đối với dầu mazut, đồng thời không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với các loại xăng dầu.

Như vậy, giá các sản phẩm xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm từ 121-350 đồng/lít. Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tiếp tục có sự gia tăng để có dư địa điều hành bình ổn giá xăng dầu các tháng cuối năm và Tết Nguyên đán, đồng thời tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng để khuyến khích sử dụng xăng sinh học nhằm bảo vệ môi trường.

Trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu: Đối với xăng E5RON92 và dầu diesel là 100 đồng/lít; xăng RON95 trích lập ở mức 300 đồng/lít, dầu hỏa trích lập ở mức 200 đồng/lít, dầu mazut trích lập ở mức 700 đồng/lít.

Giá bán xăng dầu

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường:

- Xăng E5RON92: giảm 218 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: giảm 350 đồng/lít;

- Dầu diesel 0.05S: giảm 166 đồng/lít;

- Dầu hỏa: giảm 121 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: giảm 299 đồng/kg.

Biến động giá bán lẻ xăng dầu trong nước tháng 8-10/2019

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 19.252 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 20.445 đồng/lít;

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 16.057 đồng/lít;

- Dầu hỏa: không cao hơn 15.137 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 12.517 đồng/kg.

Trích lập và chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu được áp dụng từ 15 giờ ngày 31/10.

Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN