Hải Phát Invest bị phạt do vi phạm về công bố thông tin

(Vietnamdaily) - Hải Phát Invest đã công bố thông tin không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Ngày 12/12, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, HPX) số tiền 70 triệu đồng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Hai Phat Invest bi phat do vi pham ve cong bo thong tin
 

Cụ thể, Hải Phát công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM, hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trang thông tin điện tử của Công ty đối với quyết định số 26/QĐ-HĐQT ngày 18/4/2019 của HĐQT về việc bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm toán nội bộ, việc sửa đổi Điều lệ ngày 22/11/2018 và ngày 29/3/2019.

Ngoài ra, Hải Phát đã công bố thông tin không đầy đủ nội dung tại Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019 đối với giao dịch giữa CTCP Đầu tư Hải Phát và Công ty TNHH MTV Hải Phát - Bình Thuận (hợp đồng số 07/HĐQLTK ngày 17/01/2019 về quản lý vốn tập trung) là công ty con, đồng thời là người có liên quan đến thành viên HĐQT của Công ty (Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hải Phát – Bình Thuận là ông Đỗ Quý Hải đồng thời là Chủ tịch HĐQT của Hải Phát).

 Được biết, Hải Phát cũng vừa thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần tại CTCP Thương mại Địa ốc Bình Minh.

Trước đó, Hải Phát đã quyết định chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại phường Phú Hài, Tp Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho Công ty TNHH MTV Hải Phát Bình Thuận.

Ngược lại, tháng 8, Hải Phát đã nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của CTCP Sông Đà Nha Trang tại Công TNHH HP Hospitality Nha Trang.

Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN