Hé lộ nguyên nhân giúp TTC Land ngăn đà giảm tốc trong quý 3

(Vietnamdaily) - Hoạt động kinh doanh của CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, HoSE: SCR) không mấy khả quan trong quý 3/2019 nhưng nhờ vào phần lãi từ liên doanh, liên kết, Công ty có lãi ròng đột biến.

TTC Land báo doanh thu trong quý tăng 47% lên hơn 321 tỷ đồng. Trong cơ cấu doanh thu của TTC Land, doanh thu chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bất động sản chiếm đến 87%, còn lại là doanh thu dịch vụ bất động sản và dịch vụ cho thuê.

Đáng chú ý, giá vốn trong kỳ gấp đôi so quý 3/2018 nên kéo theo lãi gộp chỉ còn hơn 8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gộp đạt gần 73 tỷ đồng. Biên lãi gộp giảm đáng kể từ 33% cùng kỳ xuống chỉ còn 2,6% của quý 3/2019.

He lo nguyen nhan giup TTC Land ngan da giam toc trong quy 3
 

Bù lại, TTC Land có hoạt động tài chính tích cực, doanh thu tăng 5% còn chi phí giảm 28%. Các chi phí khác cũng được TTC Land tiết giảm.

Thêm nữa là công ty liên kết đóng góp hơn 137 tỷ đồng cho TTC Land trong quý 3/2019. Theo giải trình, nguồn lãi này được ghi nhận từ công ty liên doanh liên kết và lãi chuyển nhượng cổ phần của CTCP Thương mại Hải Phòng Plaza.

Nhờ vậy, TTC Land có lãi ròng gần 170 tỷ đồng trong quý 3, gấp đến 4,6 lần so với cùng kỳ.

Vì có được khoản lãi đột biến này, trong 9 tháng Công ty báo lãi hơn 304 tỷ đồng, tăng 50% trong khi doanh thu chỉ đạt hơn 739 tỷ đồng, giảm 96% so 9 tháng đầu năm 2018.

Đến ngày 30/09/2019, tổng tài sản của TTC Land xấp xỉ so với đầu năm, đạt 10.926 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn hơn 4.150 tỷ đồng, gồm phải thu khách hàng 359 tỷ, phải thu về cho vay 2.181 tỷ, trả trước cho người bán ngắn hạn 1.264 tỷ đồng.
Công ty đang có khoảng 1.405 tỷ đồng người mua trả tiền trước ngắn hạn, chiếm 13% tổng nguồn vốn.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN