Hô biến 357.705 khối cát thừa, giá trị hơn 8,2 tỷ đồng rất khó hiểu

(Vietnamdaily) - Kết luận Thanh tra tỉnh Quảng Nam khẳng định, sau khi UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt kết quả đấu giá, một khối lượng cát trắng thừa của dự án phòng chống lụt bão, đường cứu hộ, cứu nạn ở tỉnh Quảng Nam bị mất đến 357.705m3, tương đương 8,2 tỷ đồng đã mất.

Ông Trần Minh Thái, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã ký kết luận thanh tra số 08/KL-TTT công tác quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản từ năm 2013 đến năm 2017 tại Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai (tỉnh Quảng Nam).

Kết luận thanh tra nêu rõ, tại 2 công trình Phòng chống lụt bão, đường cứu hộ, cứu nạn (Công trình PCLB, ĐCH-CN) huyện Núi Thành và TP Tam Kỳ thi công dở dang, UBND tỉnh cho dừng thực hiện để bàn giao, quyết toán dự án, đã xác nhận khối lượng hoàn thành, chưa lập hồ sơ quyết toán A-B.

Ho bien 357.705 khoi cat thua, gia tri hon 8,2 ty dong rat kho hieu
 Kết luận Thanh tra.
Công trình PCLB, ĐCH-CN huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, lý trình Km0+0-Km4+900, địa điểm TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam do Công ty cổ phần Tập đoàn Thai Group thi công nghiệm thu thanh toán các đợt, xác nhận khối lượng XDCB hoàn thành không đúng và vượt so với thực tế thi công với tổng số tiền hơn 467 triệu đồng.

Công trình PCLB, ĐCH-CN TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, lý trình Km0+0-Km12+806,61, địa điểm huyện Thăng Bình và TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam do Thai Group thi công tính vượt, tính trùng khối lượng XDCB hoàn thành ở nhiều thành phần công việc so với khối lượng thực tế thi công như: bê tông móng, đệm đá dăm tại mối nối tuynel; đào, đắp cát cống dọc, tuynel…và áp dụng đơn giá thanh toán cấp phối đá dăm nền đường sai (thực tế thi công cấp phối đá dăm loại II nhưng thanh toán cấp phối đá dăm loại I) với tổng số tiền hơn 17,5 tỷ đồng.

Kết luận còn xác định việc tận thu cát thừa tại dự án PCLB, ĐCH-CN huyện Thăng Bình và TP Tam Kỳ.

Theo đó, ngày 21/10/2015, UBND tỉnh Quảng Nam có quyết định phê duyệt giá khởi điểm bán cát tận thu từ dự án này là 23.000 đồng/ m3.

Ngày 28/11/2015, đại diện Phòng Kế hoạch Tài chính, Ban quản lý dự án hạ tầng thuộc Ban QL KKT mở Chu Lai và Công ty cổ phần Tập đoàn Thai Group đã làm việc xác nhận khối lượng cát thừa còn lại phục vụ đấu giá là 857.315m3.

Ngày 6/4/2016, Ban QL KKT mở Chu Lai và Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Nam ký Hợp đồng số 28/HĐ-BĐG về việc bán đấu giá cát tận thu từ dự án PCLB, ĐCH-CN huyện Thăng Bình và TP Tam Kỳ, trong đó có khối lượng cát tận thu là 857.315m3; giá trị khởi điểm là 19.718.245.000 đồng. Hình thức bán đấu giá là: "Bán trọn gói, không kiểm đếm khi bàn giao tài sản".

Ngày 6/6/2016, UBND tỉnh Quảng Nam có quyết định phê duyệt kết quả đấu giá tài sản cát tận thu của 3 gói thầu, trong đó đơn vị trúng thầu là Công ty cổ phần Đầu tư Thủy điện Quảng Nam (thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Thai Group) có địa chỉ tại thôn Dung, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Tài sản bán đấu giá là 857.315m3 cát tận thu; giá trúng thầu là 19.769.300.000 đồng.

Tuy nhiên, sau khi trúng đấu giá thì “bất ngờ” vào ngày 28/6/2016, đại diện Phòng Kế hoạch Tài chính, Ban quản lý dự án hạ tầng thuộc Ban quản lý KKT mở Chu Lai, Công ty CP Tập đoàn Thai Group và các đơn vị tư vấn giám sát đã làm việc xác nhận khối lượng cát thừa còn lại có 645.602m3.

Ho bien 357.705 khoi cat thua, gia tri hon 8,2 ty dong rat kho hieu-Hinh-2
Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai. 

Ngày 5/9/2016, Ban quản lý KKT mở Chu Lai có Tờ trình số 154/TTr-KTM gửi UBND tỉnh Quảng Nam về việc điều chỉnh kết quả trúng đấu giá tương đương với khối lượng cát thực tế tập kết tại bãi…là 646.602m3 cát tận thu, giá trúng đấu giá…là 14.887.300.000 đồng.

Kết luận thanh tra tỉnh khẳng định là: “Tuy nhiên, đến nay UBND tỉnh vẫn không có Quyết định điều chỉnh kết quả trúng đấu giá trên”.

Đến ngày 12/11/2018, Ban quản lý KKT mở Chu Lai có công văn số 1113/KTM-KHTH gửi Công ty CP Đầu tư Thủy điện Quảng Nam về việc nộp tiền bán cát tận thu từ dự án phòng chống lụt bão, đường cứu hộ, cứu nạn huyện Thăng Bình, huyện Núi Thành và TP Tam Kỳ. Theo đó, khối lượng cát bàn giao và giá trị tiếp tục “tục xuống” còn là: Tổng khối lượng bàn giao 499.609,78m3; giá trị tương ứng 11.521.001.527 đồng.

Như vậy so với kết quả đấu giá ban đầu, sau 2 lần xác định lại khối lượng, khối lượng cát mất đi là 357.705,22m3 tương ứng với số tiền bị thất thoát 8.248.522.000 đồng. Tất cả các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc mua bán cát, đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh kết quả đấu giá, xác định số công nợ…đều do ông Trần Đình Quang – Phó Trưởng Ban quản lý KKT mở Chu Lai ký – kết luận thanh tra nêu rõ.

“Đến thời điểm này, các văn bản nêu trên đang có hiệu lực thi hành và có giá trị pháp lý cao nhất trong việc xác định khối lượng cát còn lại bán đấu giá; đồng thời chưa được thay thế bằng các văn bản tương ứng khác có hiệu lực pháp luật”, kết luận thanh tra khẳng định.

Kết luận thanh tra tiếp tục khẳng định, Ban quản lý KKT mở Chu Lai tổ chức bán đấu giá cát thừa tận thu từ dự án phòng chống lụt bão, đường cứu hộ, cứu nạn huyện Thăng Bình, huyện Núi Thành và TP Tam Kỳ theo hình thức bán đấu giá: Bán trọn gói, không kiểm đếm khi bàn giao tài sản.

Việc này có dấu hiệu nhằm mục đích “ưu ái” để cho nhà thầu trực tiếp thi công dự là Tập đoàn Thai Group trúng đấu giá mua cát, đồng thời cũng nhằm mục đích loại trừ, hạn chế các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác muốn tham gia đấu giá để mua khối lượng cát này.

Kết quả cuối cùng là Công ty CP Đầu tư Thủy điện Quảng Nam (công ty thuộc Tập đoàn Thai Group) là đơn vị vừa khai thác, vận chuyển, vừa trúng đấu giá mua khối lượng cát thừa nêu trên. Qua đó đã trực tiếp làm giảm tính hiệu quả, cạnh tranh trong đấu giá, dẫn đến thất thoát NSNN.

Ban quản lý KKT mở Chu Lai đã có các giải trình về nội dung này (do ông Trần Đình Quang ký) gửi Đoàn thanh tra, tuy nhiên quan xem xét giải trình cho thấy các nội dung giải trình của Ban quản lý KKT mở Chu Lai là không có cơ sở”, kết luận thanh tra nêu rõ.

Kết luận thanh tra tỉnh Quảng Nam nêu rõ là tất cả các sai phạm nêu trên trách nhiệm thuộc về Thủ trưởng và Kế toán Ban KTM Chu Lai, Ban quản lý dự án hạ tầng và Trung tâm Phát triển hạ tầng.

Đây là việc làm trái cần phải được kiểm điểm để làm rõ va xử lý kỷ luật một cách nghiêm khắc đối với các cá nhân có sai phạm; chính vì vậy đề nghị UBND tỉnh chuyển hồ sơ vụ việc này đến UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam để xem xét xử lý theo quy định cuả Điều lệ Đảng đối với ông Trần Đình Quang và các tổ chức cá nhân có liên quan.

Kiến nghị thu hồi nộp NSNN tổng số tiền sai phạm gần 13 tỷ đồng. Trong đó Ban quản lý KKT mở nộp vào ngân sách NN số tiền gần 4,5 tỷ đồng, do chưa thực hiện thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường từ việc bán cát tận thu. Công ty CP Đầu tư Thủy điện Quảng Nam nộp hơn 8,2 tỷ đông, tương ứng 357.705,22m2 cát.

Kiến nghị giảm trừ giá trị nghiệm thu quyết toán xây dựng hoàn thành tổng số tiền hơn 18,2 tỷ đồng của công trình phòng chống lụt bão, đường cứu hộ, cứu nạn huyện Thăng Bình, huyện Núi Thành và TP Tam Kỳ; hạng mục thi công rà phá bom mìn, vật nổ thuộc dự án trên.

Cũng liên quan đến Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai, cuối năm 2018 ông Đỗ Xuân Diện - Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai bất ngờ viết đơn xin nghỉ việc, dù ông Diện vẫn còn đến 6 năm mới đến tuổi nghỉ hưu.
Ngày 1/1/2019, UBND tỉnh Quảng Nam chính thức cho ông Diện nghỉ.
Kim Chi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN