Hoãn cổ tức tới 5 lần, Sudico Sông Đà lại thất hứa với cổ đông

(Vietnamdaily) - CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico, HoSE: SJS) vừa thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2016 và 2017 bằng tiền mặt đều với tỷ lệ 10% sang tận cuối năm 2020.

 Theo đó, cổ tức năm 2016 của SJS sẽ được dời từ ngày 30/9/2019 sang 31/12/2020.

Còn cổ tức năm 2017 được gom lại thành 1 đợt vào 31/12/2020 thay vì 30/9/2019 và 31/12/2019 như trước đó.

Như vậy đây là lần hoãn cổ tức năm 2016 lần thứ 5 của SJS.

SJS cũng cho biết, trong trường hợp Công ty thu xếp được nguồn tiền đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty sẽ xem xét thực hiện thanh toán cổ tức sớm hơn thời gian này.

Hoan co tuc toi 5 lan, Sudico Song Da lai that hua voi co dong
Sudico lại hoãn cổ tức tới cuối năm 2020.

Trước đó hồi tháng 4/2019, Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) đã có văn bản nhắc nhở SJS nghiêm túc thực hiện các quy định về quản trị Công ty. Bởi theo quy định của Luật doanh nghiệp, cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp ĐHĐCĐ thường niên. Như vậy, SJS đã chậm trễ việc chia trả cổ tức năm 2016 và 2017 so với quy định.

Để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, Sở nhắc nhở SJS nhanh chóng thực hiện nghĩa vụ trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định hiện hành.

Sau khi Sở nhắc nhở, SJS cho biết nguồn vốn chi trả cổ tức 2016 và 2017 chủ yếu từ nguồn thu tại dự án Nam An Khánh và các dự án khác với tổng công nợ hiện nay là 285.5 tỷ đồng. Trong thời gian vừa qua, do các đối tác chậm trễ thanh toán nên Công ty bị thiếu hụt nguồn vốn chi trả cổ tức.

Hiện tại, SJS đã làm việc cụ thể với từng đối tác, khách hàng và đưa ra các biện pháp trong công tác thu vốn tại các dự án. Theo đó, trong năm 2019 SJS sẽ có đủ nguồn vốn để chi trả cổ tức 2016 và 2017 theo đúng tiến độ.

Vậy nhưng, sự thất hứa của SJS lại một lần nữa làm nản lòng cổ đông.

Được biết, tại thời điểm 30/6/2019, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của SJS chỉ ở mức 53 tỷ đồng.

Trong khi với tổng tỷ lệ cổ tức của hai năm là 20% và với gần 114 triệu cổ phiếu đang lưu hành thì dự kiến SJS phải chi ra tới 227 tỷ đồng để trả cổ tức còn nợ này cho cổ đông.

Tại thời điểm cuối  năm 2018, cổ đông lớn duy nhất của SJS chính là Tổng công ty Sông Đà với tỷ lệ nắm giữ 31,87% vốn. Như vậy, nếu SJS trả cổ tức cho 2 năm 2016 và 2017 thì Tổng công ty Sông Đà sẽ nhận về được hơn 72 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu SJS đang giao dịch sát mốc 17.000 đồng/cp, giảm hơn 19% trong vòng 1 quý vừa qua.

Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN