Hưng Thịnh báo lãi quý 3 lao dốc, 9 tháng chưa được nửa chặng đường kế hoạch

(Vietnamdaily) - Dù cho doanh thu trong quý 3/2019 tăng đến 37% nhưng CTCP Hưng Thịnh Incons (HoSE: HTN) vẫn báo lãi giảm đến 63% trong kỳ.    

Doanh thu trong quý 3/2019 của Hưng Thịnh đạt gần 751 tỷ đồng, tăng 37% so cùng kỳ năm trước. Doanh thu của Công ty hầu hết đến từ dịch vụ xây dựng.

Tuy vậy, giá vốn hàng bán tăng đến 46%, chiếm đến 694 tỷ đồng kéo theo lãi gộp trong quý chỉ gần 57 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cũng giảm đáng kể còn 7,6% từ mức 13% của quý 3/2018.

Doanh thu tài chính trong kỳ không đáng kể, ngược lại, chi phí tài chính của Công ty tăng gấp đôi lên mức gần 19 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ cũng tăng đến 43% lên gần 20 tỷ đồng.

Sau cùng, Hưng Thịnh báo lãi ròng gần 15 tỷ đồng, giảm đến 63% so với cùng kỳ.

Hung Thinh bao lai quy 3 lao doc, 9 thang chua duoc nua chang duong ke hoach
Hưng Thịnh báo lãi giảm đến 63% trong quý 3/2019 

Theo kết quả lũy kế 9 tháng, doanh thu của Hưng Thịnh đi lùi khi giảm 7% về mức hơn 2,406 tỷ đồng. Lãi ròng cũng giảm đến 23% so cùng kỳ, còn 88 tỷ đồng.      

Năm 2019, Hưng Thịnh đặt mục tiêu doanh thu 4.865 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 216 tỷ đồng, tăng trưởng 20%. Thế nhưng với tình hình hiện tại, 9 tháng mà Hưng Thịnh chưa đi được nửa chặng đường kế hoạch, cụ thể chỉ vừa thực hiện được 41% kế hoạch lợi nhuận.

Kết thúc 9 tháng đầu năm, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Hưng Thịnh tiếp tục ghi nhận âm 83 tỷ đồng.   

Báo cáo cũng cho thấy, tại ngày 30/09/2019, tổng tài sản của Hưng Thịnh đạt 4.427 tỷ đồng, tăng 12% so với thời điểm đầu năm 2019. Trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng mạnh 37% lên 2.214 tỷ đồng chủ yếu là tăng khoản thu từ cổ đông lớn là CTCP Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh (Hưng Thịnh Corp).

Được biết, Hưng Thịnh Corp đang là cổ đông lớn nhất của Hưng Thịnh Incons với sở hữu 25% vốn điều lệ, bên cạnh đó CTCP Hưng Thịnh Land nắm 24%. Ngoài ra ông Nguyễn Đình Trung là cổ đông lớn của Hưng Thịnh Incons và nắm giữ chức Chủ tịch của cả 3 công ty.

Ngày 26/10 vừa mới đây, HĐQT Hưng Thịnh đã thông qua kế hoạch tăng vốn từ 287 tỷ đồng lên 331 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Cụ thể, Hưng Thịnh sẽ phát hành 4,3 triệu cp, tương ứng với giá trị 43 tỷ đồng để trả cổ tức 2018 với tỷ lệ 15% theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 ngày 24/04/2019.

Hưng Thịnh chỉ mới đưa cổ phiếu lên sàn HOSE với mã chứng khoán là HTN vào tháng 11/2018 nhưng đã lọt vào top nhóm cổ phiếu ngành xây dựng với quy mô vốn chỉ 250 tỷ đồng. Sau đó đã "mạnh tay" chia cổ tức tổng tỷ lệ 30%, tương ứng tổng giá trị chi trả 75 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN