KCN Nam Tân Uyên báo lãi năm 2019 sụt giảm 50%, vẫn vượt 81% kế hoạch

(Vietnamdaily) - Tuy lãi trong năm 2019 của Nam Tân Uyên giảm đến 50% so năm trước nhưng Công ty cũng đã vượt đến 81% kế hoạch cho cả năm.
 

CTCP Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên (UPCoM: NTC) công bố kết quả kinh doanh quý 4/2019 với doanh thu thuần sụt giảm mạnh 87% xuống còn 53 tỷ đồng, do trong quý 4/2018 Công ty ghi nhận doanh thu khác đột biến gần 364 tỷ đồng.

Theo đó, Công ty chỉ ghi nhận lãi gộp hơn 35 tỷ đồng, biên lãi gộp lao dốc trong quý 4/2019 chỉ còn 66% từ mức 95% của cùng kỳ.

Đáng kể, doanh thu tài chính trong kỳ ghi nhận gần 56 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ. Mức chênh lệch đáng kể này là do khoản cổ tức, lợi nhuận được chia trong quý 4/2019 tới gần 23 tỷ đồng; trong khi cùng kỳ, khoản mục này chỉ ở mức 1,5 tỷ đồng.

Sau cùng, Công ty báo lãi ròng hơn 59 tỷ đồng trong quý 4, giảm 82% so với con số 325 tỷ đồng của cùng kỳ.

KCN Nam Tan Uyen bao lai nam 2019 sut giam 50%, van vuot 81% ke hoach
KCN Nam Tân Uyên báo lãi năm 2019 sụt giảm 50%

Như vậy, trong năm 2019 Nam Tân Uyên đạt doanh thu gần 194 tỷ đồng, giảm 64% so cùng kỳ; lãi ròng gần 235 tỷ đồng, chỉ bằng phân nửa so với năm 2018.

Như vậy, Công ty đã thực hiện được hơn 64% kế hoạch doanh thu và vượt 81% kế hoạch lợi nhuận năm 2019.

Được biết, ban lãnh đạo Nam Tân Uyên đề ra chỉ tiêu cho năm 2019 với gần 304 tỷ đồng doanh thu và hơn 130 tỷ đồng lãi ròng. Kế hoạch này chỉ bằng 45% doanh thu và 28% lợi nhuận thực hiện được trong năm 2018.

Tính tới 31/12/2019, tổng tài sản Nam Tân Uyên ở mức 3.538 tỷ đồng, trong đó số dư tiền và tương đương (bao gồm tiền gửi ngân hàng) lên tới 541 tỷ đồng, chiếm 15% tổng tài sản.

Chi phí xây dựng dở dang của Công ty đang tập trung vào 3 dự án: Khu công nghiệp (KCN) Nam Tân Uyên hiện hữu (1 tỷ đồng đồng), KCN Nam Tân Uyên mở rộng (hơn 39 tỷ đồng) và KCN Nam Tân Uyên mở rộng - giai đoạn 2 (gần 6 tỷ đồng).

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN