Không doanh thu nhưng Khoáng sản Á Cường vẫn có lãi quý 4/2019, thoát án huỷ niêm yết

(Vietnamdaily) - Được hoàn nhập một phần khoản trích lập dự phòng phải thu khó đòi năm 2018, Tập đoàn Khoáng sản Á Cường báo lãi 7 tỷ đồng trong quý 4/2019.

Theo Báo cáo tài chính quý 4/2019, CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường (HNX: ACM) ghi nhận lãi sau thuế trong quý 4/2019 hơn 7 tỷ đồng, cải thiện hơn so với con số lỗ 2 tỷ của cùng kỳ. Thế nhưng Công ty lại không hề ghi nhận doanh thu cũng như lãi gộp trong kỳ.

Phía Khoáng sản Á Cường đã lên tiếng giải trình cho vấn đề này, theo đó Công ty đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đáp ứng điều kiện đủ đi vào hoạt động sản xuất ổn định trở lại theo quy định của các cơ quan Ban ngành.

Hơn nữa trong kỳ, Công ty được hoàn nhập một phần khoản trích lập dự phòng phải thu khó đòi năm 2018 đã thu hồi được công nợ từ Công ty TNHH Đầu tư Phát triển DHA Hà Nội và Công ty TNHH Lê Giang.

Nhờ vậy mà chi phí quản lý doanh nghiệp được ghi âm hơn 10 tỷ đồng, do vậy kéo lãi sau thuế trong kỳ của Công ty lên hơn 7 tỷ đồng.

Khong doanh thu nhung Khoang san A Cuong van co lai quy 4/2019, thoat an huy niem yet
ACM may mắn không bị huỷ niêm yết sau năm 2019. 

Trong năm 2019, Công ty báo doanh thu thuần gần 15 tỷ đồng, giảm 22% so với năm 2018 trong khi giá vốn hàng bán chiếm gần 14 tỷ đồng, tăng 5%. Do đó, lãi gộp giảm mạnh 76%, còn hơn 1 tỷ đồng dẫn đến biên lãi gộp giảm từ 33% xuống còn 10%.

Kinh doanh khá “bết bát” trong 3 quý trước khiến Công ty chỉ báo lãi vỏn vẹn 204 tỷ đồng trong năm 2019, dù vậy kết quả này đã khả quan hơn nhiều do năm trước lỗ đến 83 tỷ đồng. May mắn thay, Công ty cũng đã thoát cảnh phải huỷ niêm yết vì đã lỗ trong 2 năm 2017 và 2018.

Với kế hoạch doanh thu đạt 40 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 2 tỷ đồng, Khoáng sản Á Cường mới chỉ thực hiện được 37% chỉ tiêu doanh thu và 34% chỉ tiêu về lợi nhuận.

Về nguồn vốn, Công ty có tổng tài sản tăng nhẹ 2% so đầu năm lên 580 tỷ đồng, trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh 52%, chiếm hơn 66 tỷ đồng.

Khoản nợ phải trả của Công ty cũng báo tăng 8% so với đầu năm, chiếm hơn 151 tỷ đồng, theo đó dư nợ ngắn hạn chiếm hơn 17 tỷ đồng và dư nợ dài hạn chiếm hơn 61 tỷ đồng, xấp xỉ so với con số ghi nhận hồi đầu năm.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN