Khu Công nghiệp Hiệp Phước chuyển lãi sang lỗ 800 tỷ đồng sau kiểm toán

(Vietnamdaily) - CTCP Khu Công nghiệp Hiệp Phước (UPCoM: HPI) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2019 với mức lỗ gần 788 tỷ đồng, trong khi báo cáo tự lập ghi nhận lãi ròng hơn 180 tỷ đồng.

Chuyển lãi thành lỗ khủng sau kiểm toán

Sau kiểm toán, doanh thu của HPI giảm 28% về mức 716 tỷ đồng do theo phương án hạch toán doanh thu cho thuê đất được phân bổ theo cách chia đều cho số năm của hợp đồng cho thuê đất.

Trong khi doanh nghiệp thuê đất thanh toán đến 95% giá trị hợp đồng thì Công ty sẽ ghi nhận doanh thu một lần đối với toàn bộ số tiền cho thuê.

Trong năm 2019, Công ty không có nhiều hợp đồng cho thuê đất thanh toán đạt mức 95% so với năm 2018 nên tổng doanh thu năm 2019 giảm mạnh.

Hơn nữa, tổng chi phí năm 2019 tăng 32% so năm trước do Công ty cập nhật lại giá vốn cho thuê đất KCN Hiệp Phước giai đoạn 1 và giai đoạn 2 theo đơn giá nộp tiền thuê đất 1 lần cho Nhà nước đã được Sở Tài Nguyên và Môi Trường (TN&MT) TP.HCM đệ trình lên Hội đồng thẩm định giá đất TP.HCM vào ngày 22/8/2019.

Do vậy, Công ty ghi nhận lỗ 788 tỷ đồng trong năm 2019, theo đó lỗ luỹ kế chưa phân phối lũy kế trên báo cáo tài chính chạm mức 745 tỷ đồng, con số lỗ lớn hơn vốn điều lệ khiến vốn chủ sở hữu của âm 4 tỷ đồng.

Tại Đại hội cổ đông thường niên 2020 mới đây, cổ đông của HPI đã miễn nhiệm toàn bộ 3 thành viên HĐQT. Công ty đã bầu HĐQT mới và ban lãnh đạo HIPC sau đó bổ nhiệm bà Hồ Thị Hồng Hạnh làm Chủ tịch.

Cổ đông Công ty đã không thông qua kế hoạch kinh doanh 2020. Trong kế hoạch bị bác bỏ này, ban lãnh đạo công ty kỳ vọng có lãi sau thuế 54 tỷ trong năm nay. Đến hết quý 1, Hiệp Phước tiếp tục ghi lỗ 17 tỷ đồng.

Khu Cong nghiep Hiep Phuoc chuyen lai sang lo 800 ty dong sau kiem toan
Khu Công nghiệp Hiệp Phước lỗ nặng sau kiểm toán. 

Kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ liên quan đến lãi thanh toán chậm từ CTCP Hùng Hương

Kiểm toán có nêu ý kiến ngoại trừ liên quan đến việc chưa ghi nhận khoản lãi chậm thanh toán từ CTCP Hùng Vương theo các hợp đồng thuê đất có liên quan. Tại ngày lập BCTC, Công ty vẫn đang trong quá trình làm việc với Hùng Hương để quyết toán giá trị cần ghi nhận.

Dựa trên thông tin hiện có, kiểm toán cho biết không thể thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về tính đầy đủ của khoản lãi chậm thanh toán được ghi nhận tại ngày 31/12/2019, do đó kiểm toán không thể xác định liệu có cần thiết điều chỉnh khoản mục nói trên hay không.

Cùng với đó, kiểm toán còn nhấn mạnh việc sử dụng đơn giá tiền thuê đất tạm tính là 1,764 triệu đồng/m2 theo hồ sơ thẩm định phương án giá đất được Sở TN & MT đã đệ trình lên Hội đồng thẩm định giá đất TP.HCM ngày 22/8/2019, để ghi nhận giá vốn của hoạt động cho thuê lại đất và nghĩa vụ nộp tiền thuê đất cho Nhà nước.

Theo đó, Công ty đã ghi nhận thêm một khoản trị giá hơn 712 tỷ đồng vào giá vốn hàng năm do ảnh hưởng của việc cập nhật ghi nhận tăng tiền thuê đất nêu trên so với những năm trước.

Thêm vào đó, Công ty cũng ghi nhận khoản dự phòng trị giá 275 tỷ đồng liên quan đến các hợp đồng cho thuê lại đất đã ghi nhận doanh thu hàng năm, phát sinh từ việc điều chỉnh tăng đơn giá tiền thuê đất nêu trên. Vào ngày lập BCTC này, Công ty vẫn đang trong quá trình làm việc với các cơ quan có thẩm quyền của TP.HCM để xác định giá thuê cuối cùng.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN