Lãi 6 tháng đầu năm của Vingroup đạt 1.354 tỷ đồng

(Vietnamdaily) - Doanh thu thuần trong 6 tháng của Vingroup giảm 11% còn lợi nhuận sau thuế sụt giảm đến 60%.

Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) vừa công bố BCTC quý 2/2020 với doanh thu thuần trong kỳ giảm mạnh 41% về còn 23.207 tỷ đồng, lợi nhuận gộp giảm 71% còn 3.653 tỷ đồng. Biên lãi gộp giảm mạnh từ 33% về còn 16%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh từ 887 tỷ lên 6.691 tỷ, các chi phí khác giảm nhẹ so cùng kỳ.

Sau cùng, Vingroup báo lãi sau thuế ở mức 849 tỷ đồng, giảm 64%, riêng lợi nhuận thuộc về công ty mẹ đạt 1.866 tỷ đồng, tăng 37%.

Lai 6 thang dau nam cua Vingroup dat 1.354 ty dong
 Nguồn: Vingroup.

Còn trong bán niên 2020, doanh thu thuần đạt 38.576 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do không còn ghi nhận doanh thu từ hoạt động bán lẻ, và ảnh hưởng tiêu cực từ dịch COVID-19.

Tuy nhiên, doanh thu từ hoạt động sản xuất tăng mạnh đã bù đắp một phần cho sự suy giảm.

Lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng đạt 6.085 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.354 tỷ đồng, giảm đến 60%, riêng lãi thuộc về công ty mẹ là 2.304 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản Vingroup đạt 429.573 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 123.664 tỷ đồng, tăng lần lượt 6,4% và 2,6% so với cuối năm 2019.

Nợ phải trả của Công ty tăng mạnh từ 283.152 tỷ đồng lên 305.909 tỷ đồng, tương ứng tăng 8%. Trong đó, vay nợ tài chính ngắn hạn chiếm 43.392 tỷ đồng và vay nợ tài chính dài hạn đến 94.968 tỷ đồng.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN