Lãi bán niên 2020 của REE giảm 20% do gánh nặng chi phí lãi vay

(Vietnamdaily) - Quý 2, REE ghi nhận lãi ròng ở mức 374 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo Báo cáo tài chính quý 2, CTCP Cơ điện lạnh (HoSE: REE) ghi nhận doanh thu đạt 1.290 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp tăng 14% lên mức 393 tỷ đồng. Biên lãi gộp cũng được cải thiện từ mức 27% lên mức 30%.

Doanh thu tài chính trong quý giảm từ 65 tỷ về còn 42 tỷ, trong khi đó chi phí tài chính lại tăng mạnh từ 33 tỷ lên 93 tỷ, gấp 2,8 lần, chi phí lãi vay chiếm đến 108 tỷ đồng.

Theo đó REE ghi nhận lãi ròng trong kỳ ở mức 374 tỷ đồng, giảm 14% so quý 2/2019.

Luỹ kế nửa đầu năm, doanh thu Công ty đạt 2.474 tỷ đồng, tăng 6%. Lãi ròng đạt mức 630 tỷ đồng, giảm đến 20% so bán niên năm trước. So với kế hoạch lợi nhuận đặt ra, REE đã thực hiện được 43% chỉ tiêu cả năm.

Lai ban nien 2020 cua REE giam 20% do ganh nang chi phi lai vay
 Nguồn: REE.

Tính đến ngày 30/6, tài sản của REE đạt 19.769 tỷ đồng, xấp xỉ so hồi đầu năm. Trong đó, lượng tiền và tiền gửi (tiền, tương đương tiền và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn) lên đến gần 2.199 tỷ đồng. Các khoản đầu tư vào công ty liên kết tăng nhẹ so đầu năm lên 7.894 tỷ đồng vào cuối năm 2019.

Nợ phải trả của Công ty chiếm đến 8.586 tỷ đồng, trong đó nợ vay ngắn hạn tăng mạnh 27% lên mức 1.130 tỷ đồng, nợ vay dài hạn lại giảm nhẹ về mức 4.688 tỷ đồng.

Mới đây, REE vừa đăng ký bán 3 triệu cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP), giảm tỷ lệ sở hữu từ 8,8% xuống còn 8,13% vốn, tương ứng 36,6 triệu cổ phiếu.

Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 28/7-24/8/2020. Chiếu theo mức giá tham chiếu 11.200 đồng/cp ngày 27/7, ước tính REE sẽ thu về gần 34 tỷ đồng sau thương vụ trên.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN