Lãi ròng của Dược phẩm Hà Tây giảm 21% trong quý 2

(Vietnamdaily) - Do kết quả kinh doanh tích cực trong quý 1 nên CTCP Dược phẩm Hà Tây (HNX: DHT) báo doanh thu và lãi ròng bán niên 2020 tăng so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý 2, Dược phẩm Hà Tây cho biết doanh thu thuần giảm 21% về còn 396 tỷ đồng, theo đó lợi nhuận gộp giảm 15%, đạt hơn 53 tỷ đồng, tuy vậy biên lãi gộp cải thiện nhẹ khi tăng từ 12% lên 13% trong kỳ này.

Doanh thu tài chính sụt giảm 40% về còn 3,5 tỷ đồng trong khi chi phí lãi vay lại tăng 71% lên 6 tỷ đồng từ mức 3,5 tỷ đồng. Các chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm 12 tỷ và 17 tỷ.

Sau cùng, Dược phẩm Hà Tây ghi nhận lãi ròng gần 19 tỷ đồng, giảm 21% so với con số lãi 24 tỷ đồng của quý 2/2019.

Do kết quả kinh doanh tích cực trong quý 1 nên Dược phẩm Hà Tây ghi nhận doanh thu và lãi ròng trong 6 tháng đầu năm ở mức 915 tỷ và 50 tỷ, tăng 1% và 6% so với cùng kỳ 2019.

Lai rong cua Duoc pham Ha Tay giam 21% trong quy 2
 Dược phẩm Hà Tây báo doanh thu và lãi ròng giảm trong quý 1.

Được biết năm 2020, Dược phẩm Hà Tây đặt kế hoạch gồm tổng doanh thu 2.007 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 112 tỷ đồng; tương đương năm trước. Cổ tức năm 2020 dự kiến ở tỷ lệ 20%.

So với kế hoạch 2020, sau 6 tháng hoạt động kinh doanh, Công ty đã thực hiện được 46% kế hoạch về chỉ tiêu doanh thu và 58% về chỉ tiêu lợi nhuận.

Định hướng năm 2020, công ty sẽ đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự án thuê đất tại khu công nghệ cao Hoà Lạc để xây dựng nhà máy đạt tiêu chuẩn EU/PIC-GMP. Ngoài ra công ty sẽ bổ sung, mua sắm thêm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất cũng như kiểm tra chất lượng thuốc, đặc biệt là máy móc tự động hoá cho hoạt động sản xuất.

Về cơ cấu tài sản – nguồn vốn, Dược phẩm Hà Tây ghi nhận tổng tài sản đạt hơn 765 tỷ đồng tại ngày cuối quý 2, tăng 4% so với đầu năm.

Cũng tại thời điểm này, nợ phải trả của Công ty chiếm 60% tổng nguồn vốn, ở mức hơn 456 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Khoản vay nợ tài chính ngắn hạn tăng 18% lên hơn 190 tỷ đồng, trong khi đó Công ty đã tất toán các khoản nợ vay tài chính dài hạn.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN