Lợi nhuận sau thuế của Vinhomes 6 tháng đầu năm tăng nhẹ

(Vietnamdaily) - CTCP Vinhomes (HoSE: VHM) ghi nhận lợi nhuận sau thuế trong quý 2 giảm sâu 50% về còn 3.758 tỷ đồng trong quý 2/2020.

Doanh thu thuần trong quý 2 của Vinhomes giảm 22% so cùng kỳ về còn 16.377 tỷ đồng trong khi đó giá vốn hàng bán chỉ giảm nhẹ và chiếm gần 10 tỷ đồng.

Theo đó lãi gộp mà Công ty thu về gần 6.455 tỷ đồng, giảm 30%. Biên lãi gộp giảm từ 44% về còn 39% trong quý 2 năm nay.

Doanh thu tài chính trong kỳ giảm hơn phân nửa về còn 1.007 tỷ đồng do phần thu nhập hợp đồng hợp tác kinh doanh giảm (cụ thể là lợi nhuận được chia từ các hợp đồng hợp tác đầu tư với Tập đoàn Vingroup và một công ty trong cùng Tập đoàn cho mục đích phát triển các dự án bất động sản).

Trong khi đó chi phí tài chính lại tăng 6% lên 701 tỷ đồng chủ yếu là chi phí lãi vay và phát hành trái phiếu. Chi phí bán hàng cũng tăng đến 80% lên 581 tỷ đồng, duy chỉ có chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 60% về còn 260 tỷ đồng.

Loi nhuan sau thue cua Vinhomes 6 thang dau nam tang nhe
 

Song song đó, Vinhomes còn ghi nhận khoản lỗ khác 888 tỷ đồng trong kỳ. Điều này khiến cho lãi ròng của Công ty giảm sâu đến 50% từ mức 7.313 tỷ về còn 3.758 tỷ trong quý 2/2020.

Theo giải trình, lợi nhuận giảm sâu là do lợi nhuận từ chuyển nhượng bất động sản và lợi nhuận từ hợp đồng hợp tác kinh doanh giảm.  

Luỹ kế 6 tháng, Vinhomes có doanh thu giảm 14% về còn 22.897 tỷ nhưng lãi ròng tăng nhẹ 8% so cùng kỳ lên mức 10.602 tỷ nhờ kết quả khả quan ở quý 1/2020.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản Vinhomes đạt 225.578 tỷ đồng, tăng 14% so đầu năm. Nợ phải trả tăng từ mức 132.526 tỷ lên 149.424 tỷ, tương ứng mức tăng 13%, đặc biệt khoản vay nợ ngắn hạn tăng 11% lên 20.125 tỷ và vay nợ dài hạn tăng gấp 2,6 lần lên 21.257 tỷ đồng.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN