Lãi ròng quý 3 của SMC đạt 98 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ

(Vietnamdaily) - Đầu tư Thương mại SMC đã thực hiện 74% chỉ tiêu doanh thu và vượt 38% chỉ tiêu lợi nhuận trong 9 tháng.

CTCP Đầu tư Thương mại SMC (SMC) công bố báo cáo tài chính quý 3/2020 với doanh thu thuần giảm 3% so với cùng kỳ, ghi nhận ở mức 4.133 tỷ đồng. Lãi gộp ở mức 218 tỷ đồng, gấp 2,4 lần so cùng kỳ.

Doanh thu từ hoạt động tài chính giảm mạnh từ 74 tỷ đồng về còn 17 tỷ đồng. SMC cũng đã tiết giảm chi phí tài chính từ 41 tỷ về còn 18 tỷ đồng do được hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính.

Tuy chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh nhưng sau cùng SMC báo lãi ròng gần 98 tỷ đồng, gấp 3 lần so cùng kỳ.

Lai rong quy 3 cua SMC dat 98 ty dong, gap 3 lan cung ky
 

Lũy kế 9 tháng, SMC đạt doanh thu hơn 11.265 tỷ đồng, giảm 13% tuy nhiên lợi nhuận sau thuế hơn 165 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2020, SMC lên kế hoạch đạt 15.200 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và 120 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt giảm 10% và tăng 20% so với năm trước. Như vậy, sau 9 tháng, Công ty đã thực hiện 74% chỉ tiêu doanh thu và vượt 38% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của SMC giảm 11% so thời điểm đầu năm, ghi nhận ở mức 5.629 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền chiếm 15%, đạt 837 tỷ đồng, tăng 40%. SMC hiện đang ghi nhận hơn 2.590 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và gần 69 tỷ đồng nợ vay tài chính dài hạn.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN