Lãi ròng Thép Nam Kim giảm sâu 88%, dòng tiền kinh doanh vẫn âm hơn 575 tỷ đồng

(Vietnamdaily) - Doanh thu cùng lợi nhuận trong quý 2 của CTCP Thép Nam Kim (NKG) sụt giảm sâu so với cùng kỳ.

Cụ thể, Thép Nam Kim ghi nhận doanh thu thuần giảm 22% về còn đạt 2.314 tỷ đồng, lãi gộp đạt hơn 107 tỷ đồng, giảm gần 5% so với quý 2/2019.

Doanh thu, chi phí tài chính cùng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp xấp xỉ so cùng kỳ.

Tuy nhiên, Thép Nam Kim không ghi nhận khoản thu nhập khác hơn 180 tỷ đồng từ hoạt động chuyển nhượng như trong quý 2/2019 nên lãi sau thuế giảm sâu 88% về còn hơn 17 tỷ đồng.  

Tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 18/6, Ban lãnh đạo Công ty cho biết mặc dù quý 1/2020 thua lỗ nhưng tình hình được cải thiện trong quý 2 nhờ thanh lý nhà máy Nam Kim 1 tại Bình Dương, chuyển nhượng vốn góp tại dự án Nam Kim Corea.

Lai rong Thep Nam Kim giam sau 88%, dong tien kinh doanh van am hon 575 ty dong
Nguồn: NKG. 

Trong tháng 6, tình hình ổn định trở lại, NKG đã đẩy xuất khẩu và nhận đơn hàng cho tháng 6 và 7. Trong khi đó, sản lượng tiêu thụ nội địa ổn định và có tăng nhẹ. Tổng sản lượng quý 2 ước tính so với bình thường dự đoán giảm khoảng 15%.

Lũy kế 6 tháng, NKG ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.766 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ. Lãi ròng đạt ở mức 59 tỷ đồng, tăng 73%.

Năm 2020 Thép Nam Kim đặt mục tiêu đạt 12.000 tỷ đồng doanh thu và 200 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Sản lượng thép tiêu thụ các loại ước đạt 700.000 tấn. Như vậy kết thúc quý 2, công ty còn cách rất xa chỉ tiêu đặt ra cho cả năm.

Dòng tiền hoạt động kinh doanh của Công ty trong kỳ ghi âm hơn 575 tỷ đồng, tuy vậy dòng tiền thuần vẫn ở mức dương 23 tỷ đồng.

Mới đây, Chủ tịch HĐQT của Nam Kim - ông Hồ Minh Quang đã đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu trong thời gian giao dịch dự kiến từ 31/7 đến 29/8 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Hiện nay ông Quang đang sở hữu gần 21,47 triệu cổ phiếu NKG, tương đương tỷ lệ 12,48%. Nếu giao dịch thành công, Chủ tịch Quang sẽ sở hữu 23,47 triệu cổ phiếu, tương đương 13,64% vốn Công ty.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN