Lãi ròng trong 9 tháng của SAM giảm đến 51%

(Vietnamdaily) - Sau 9 tháng, CTCP SAM Holdings (HoSE: SAM) chỉ mới thực hiện được 23% kế hoạch lãi cho cả năm 2019.            

Doanh thu của công ty này trong quý 3 sụt giảm 13% về còn 509 tỷ đồng. Đáng lưu ý, hầu hết doanh thu quý 3/2019 liên quan đến hoạt động cung cấp thành phẩm và hàng hóa, Công ty không còn ghi nhận doanh thu từ mảng kinh doanh bất động sản đầu tư.

Lai rong trong 9 thang cua SAM giam den 51%
 Cơ cấu doanh thu trong quý 3/2019 của SAM.

Lợi nhuận gộp đạt xấp xỉ so với quý trước ở mức hơn 50 tỷ đồng, tuy vậy biên lãi ròng đã được cải thiện lên mức 10% từ mức 8,6% của quý 3/2018.

Chi phí tài chính trong kỳ giảm khá mạnh 40%, chiếm 11,3 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay giảm đến 71%, chỉ ghi nhận hơn 10 tỷ đồng trong khi cùng kỳ đến 35 tỷ đồng.  

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp có giảm nhưng không đáng kể, chiếm gần 14 tỷ đồng và 18 tỷ đồng.

Nhờ đó, SAM thu về lãi ròng hơn 10 tỷ đồng trong quý 3/2019, gấp 68 lần so cùng kỳ.

Còn trong 9 tháng, doanh thu có tăng nhẹ 3% lên gần 1,682 tỷ đồng nhưng lãi ròng lại giảm đến hơn phân nửa (51%), chỉ ghi nhận hơn 24 tỷ đồng trong khi cùng kỳ đến 49 tỷ đồng.

Với kế hoạch đặt ra cho lãi trước thuế là 201 tỷ đồng, SAM chỉ mới thực hiện được 23% kế hoạch.

Vào thời điểm cuối quý 3/2019, hàng tồn kho của SAM ở mức hơn 1,107 tỷ đồng, tăng hơn 27% so với đầu năm; ghi nhận các mức tăng lớn nhất ở các mục bất động sản dở dang và nguyên liệu, vật liệu.

Vay nợ tài chính ngắn hạn của SAM giảm đến 40% chỉ còn hơn 603 tỷ đồng. Tại ngày 30/09/2019, Công ty không còn khoản vay dài hạn. 
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN