Lỗ từ kinh doanh chứng khoán, SeAbank vẫn báo lãi ròng quý 2 tăng 22%

(Vietnamdaily) - Trong quý 2/2020, SeAbank ghi nhận hoạt động chính yếu là thu nhập lãi thuần giảm và kinh doanh chứng khoán thua lỗ, dù vậy lợi nhuận sau thuế vẫn tăng trưởng so cùng kỳ.
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeAbank) ghi nhận thu nhập lãi thuần trong kỳ đạt 698 tỷ đồng, giảm gần 9% so cùng kỳ. Hoạt động dịch vụ cũng suy giảm gần 10% về mức 93 tỷ đồng.
Thậm chí hoạt động kinh doanh chứng khoán bất ngờ lỗ gần 12 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi 51 tỷ đồng.
Tuy nhiên vẫn có những khoản mục khả quan như kinh doanh ngoại hối đột biến gấp hơn 13 lần lên 32 tỷ đồng. Mua bán chứng khoán đầu tư gấp 2,2 lần khi đạt 39 tỷ đồng.
Đáng nói, hoạt động khác kỳ này đột biến tới 179 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vỏn vẹn 58 triệu đồng.
Do đó, mặc dù chi phí hoạt động tăng gần 11% lên 529 tỷ đồng, nhưng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lại giảm gần 33% về còn 140 tỷ đồng.
Lo tu kinh doanh chung khoan, SeAbank van bao lai rong quy 2 tang 22%
 
Sau cùng, SeAabank thực hiện được 209 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng khá hơn 22% so cùng kỳ. Luỹ kế 6 tháng, con số lợi nhuận sau thuế tăng mạnh 61% khi đạt 517 tỷ đồng. 
Tại thời điểm 30/6/2020, tổng tài sản của SeABank ở mức 161.540 tỷ đồng, tăng 4.142 tỷ đồng so với đầu kỳ. Trong đó, cho vay khách hàng chiếm 98.003,7 tỷ đồng, giảm 0,61% so với đầu kỳ. Các khoản lãi, phí phải thu vẫn ở mức cao với 3.515 tỷ đồng.
Còn trong cơ cấu nợ phải trả, tiền gửi của khách hàng đạt mức 100.233,6 tỷ đồng, tăng 4,7% so đầu kỳ. 
Về chất lượng nợ vay, nợ xấu của SeAbank kỳ này giảm gần 4% về mức 2.190 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ nợ xấu giảm từ mức 2,3% của đầu kỳ xuống 2,2%.
Trong đó, nợ có khả năng mất vốn chiếm lớn nhất tới 1.373 tỷ đồng, tăng 24% so đầu kỳ.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN