Lợi nhuận quý 2 của Vietbank lao dốc còn 46 tỷ, nợ xấu tăng

(Vietnamdaily) - Lợi nhuận sau thuế của Vietbank chỉ đạt hơn 46 tỷ đồng trong quý 2/2020, giảm tới 61% so cùng kỳ.
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 với hoạt động chính yếu là thu nhập lãi thuần lại lao dốc gần 86% xuống còn 43 tỷ đồng.
Tuy nhiên, nhờ các hoạt động còn lại ghi nhận tăng trưởng khá như lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 27% lên mức hơn 9 tỷ đồng; kinh doanh ngoại hối gấp 1,7 lần khi đạt 11,6 tỷ đồng; đặc biệt lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư tăng vọt gấp hơn 6 lần cùng kỳ với 246 tỷ đồng; hoạt động khác cũng đạt hơn 34 tỷ đồng, tăng 17%.
Do đó, dù chi phí hoạt động tăng 16% lên mức 276 tỷ đồng; chi phí dự phòng rủi ro tín dụng hơn 11 tỷ đồng dù cùng kỳ được hoàn nhập hơn 2 tỷ đồng.
Dù vậy, lợi nhuận sau thuế của Vietbank cũng chỉ đạt hơn 46 tỷ đồng trong quý 2/2020, giảm tới 61% so cùng kỳ.
Loi nhuan quy 2 cua Vietbank lao doc con 46 ty, no xau tang
 
Luỹ kế 6 tháng, nguồn thu nhập chính là lãi thuần vẫn giảm 46% về còn 318 tỷ đồng nhưng nhờ lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư gấp 7,9 lần lên 405 tỷ đồng.
Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế của nhà băng này mới tăng gần 16% khi đạt 229 tỷ đồng.
Tại thời điểm 30/6/2020, tổng tài sản có của Vietbank ghi nhận ở mức 76.673 tỷ đồng, tăng 7.745 tỷ đồng so với đầu kỳ. Trong đó cho vay khách hàng chiếm 42.993 tỷ đồng, tăng 5% so đầu kỳ. Các khoản lãi, phí phải thu cũng tăng mạnh 37% lên 2.212 tỷ đồng.
Trong cơ cấu nợ phải trả, tiền gửi của khách hàng tăng 12% lên mức 55.433 tỷ đồng. 
Về chất lượng nợ vay, nợ xấu của Vietbank kỳ này tăng mạnh gần 50% lên mức 807 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ nợ xấu tăng từ mức 1,31% của đầu kỳ lên 1,87%. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn chiếm lớn nhất tới 532 tỷ đồng, tăng 50%.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN