Masan đặt kế hoạch doanh thu gấp 2 lần năm 2019, lên 85.000 tỷ đồng

(Vietnamdaily) - Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông được công bố mới đây, Masan Group dự kiến đặt kế hoạch lãi ròng từ 1.000 tỷ đến 3.000 tỷ.
 

Năm 2020, Tập đoàn Masan (Masan Group, HoSE: MSN) đặt kế hoạch doanh thu từ 75.000 tỷ đến 85.000 tỷ đồng, gấp 2 lần mức thực hiện năm 2019.

Tuy vậy, lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông Công ty chỉ từ 1.000 tỷ đến 3.000 tỷ đồng, giảm nhiều nhất đến 82%.

Thực tế, trong quý 1/2020, MSN ghi nhận doanh thu thuần tăng gấp đôi lên 17.632 tỷ đồng nhưng lỗ ròng 78 tỷ đồng (trong khi cùng kỳ năm trước lãi 865 tỷ đồng), là quý lỗ đầu tiên kể từ quý 2/2014.

Như vậy, trong 3 quý còn lại của năm, Masan sẽ phải nỗ lực lật ngược thế cờ để đạt được kế hoạch có lãi đề ra cho cả năm.

Trong năm 2019, doanh thu thuần hợp nhất của Masan Group đạt 37.354 tỷ đồng, giảm 2,2% so với mức 38.188 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần hợp nhất phân bổ cho cổ đông là 5.557 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2018.

Với lợi nhuận đạt được, Công ty dự kiến chia cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 10%. Thời gian chi trả cổ tức trong vòng 6 tháng kể từ ngày thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ. Việc chi trả có thể được thực hiện thành một hoặc nhiều đợt.

Masan dat ke hoach doanh thu gap 2 lan nam 2019, len 85.000 ty dong
 MSN đặt kế hoạch giảm khủng trong năm 2020.

Tại Đại hội sắp tới, MSN dự kiến trình phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) thực hiện trong năm 2020 hoặc trước tháng 5 năm 2021.

Số lượng cổ phần dự kiến phát hành tối đa 0,5% tổng số cổ phần đang lưu hành (tương đương hơn 5,8 triệu cổ phiếu). Mức giá dự kiến là 10.000 đồng/cp, không đề cập tới việc hạn chế chuyển nhượng.

Song song đó, Công ty còn dự kiến trình kế hoạch tăng vốn từ chào bán riêng lẻ. Cụ thể, MSN có kế hoạch chào bán tối đa 9,99% tổng số cổ phiếu đang lưu hành (tính theo vốn điều lệ hiện tại là gần 117 triệu cổ phần mới) cho không quá 5 nhà đầu tư là các tổ chức và không phải là công ty con; không phải là công ty mà có chung công ty mẹ với Công ty. Đợt chào bán riêng lẻ này sẽ không phát hành cho chỉ 1 nhà đầu tư.

Thời điểm phát hành trong năm 2020 hoặc cho đến trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN