Nợ xấu của ngân hàng MSB tăng đến 38% dù lợi nhuận 9 tháng vượt 16% kế hoạch

(Vietnamdaily) - Dự phòng rủi ro tín dụng quý 3 của MSB giảm trong khi nguồn thu chính tăng mạnh 52% nên lợi nhuận sau thuế của MSB cũng tăng 38%.
Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020 với gần 1,310 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 52% so cùng kỳ.
Các khoản thu nhập ngoài lãi lại cho kết quả tăng trưởng không đồng nhất. Trong khi lãi thuần từ dịch vụ tăng 6% và lãi từ kinh doanh ngoại hối gấp 2.6 lần cùng kỳ thì lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư giảm 97% và lãi từ hoạt động khác giảm 63%.
Tuy nhiên, chi phí hoạt động trong kỳ chỉ tăng 3% lên 699 tỷ đồng và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lại giảm 23% về 392 tỷ đồng.
Do đó lãi trước và sau thuế quý 3 của MSB lần lượt đạt gần 692 tỷ đồng và hơn 553 tỷ đồng, cùng tăng khoảng 38% so cùng kỳ.
No xau cua ngan hang MSB tang den 38% du loi nhuan 9 thang vuot 16% ke hoach
 
Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước và sau thuế của MSB tăng đến 57% và 53% so với cùng kỳ, lần lượt đạt hơn 1,666 tỷ đồng và gần 1,328 tỷ đồng.
Như vậy, trong 9 tháng, MSB đã vượt 16% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm (1,439 tỷ đồng). 
Tính đến cuối quý 3, tổng tài sản của MSB tăng 6% so với đầu năm, đạt hơn 166,489 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt, vàng bạc, đá quý giảm đến 39% (1,511 tỷ đồng), tiền gửi tại NHNN giảm 30% (2,860 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 15% (73,430 tỷ đồng). 
Về chất lượng nợ vay, tại ngày 30/09/2020, tổng nợ xấu của MSB tăng 31% so với đầu năm lên 1.703 tỷ đồng, trong đó nợ dưới tiêu chuẩn (gấp 2.4 lần) và nợ nghi ngờ (gấp 2.1 lần) tăng mạnh nhất. Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay của MSB tăng từ mức 2.04% hồi đầu năm lên mức 2.32%.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN